Sandnes

Fra Artigpedia
Hopp til: navigasjon, søk

Sandnes er en by og kommune i Rogaland[1]. Kommunen grenser til Gjesdal, Time, Stavanger, Klepp og Sola og ligger innerst i Gandsfjorden. Sandnes kommune er med sine76 328 innbyggere per 1. januar 2018 Norges syvende største by og åttende største kommune.[2][trenger referanse] Medregnet Stor-Stavanger som er en sammenhengende bebyggelse i Randaberg (10 591), Sola (25 868), Sandnes (80 058) og Stavanger kommuner er Sandnes en del av det tredje største tettstedet i landet med 242 819 innbyggere (per 1. april 2015). Byen ligger lengst nord i Jær-regionen omtrent 1,5 mil sør for Stavanger. Byene er vokst sammen og er etter SSBs definisjon å regne som ett tettsted og utgjør en del av Stavangerregionen, en region med en samlet befolkning på 332 405 innbyggere.

Sandnes var opprinnelig mest kjent for sin tegelverk- og pottemakerindustri, mens produksjonen av tekstilprodukter og sykler har satt byen på kartet i nyere tid. Næringslivet er i dag preget av mye olje- og gassrelatert virksomhet som følger av å ha oljehovedstaden Stavanger som nabo. Byen har historisk sett hatt en nær tilknytning til sykkel ettersom Den Beste Sykkel (DBS) startet sin produksjon av sykler her. Sykkelrittet Nordsjørittet har sin målgang i byen. Hver sommer arrangeres Blinkfestivalen i sentrum hvor verdenseliten i ski og skiskyting samles. Byen huser også Vitensenteret, et museum som blant annet formidler kunnskap om naturvitenskap og teknologi gjennom ulike utstillinger. Sandnes er også Rogalands tredje største landbrukskommune og dermed også en av Norges største.æ

Kommunen tilhører i øst det svekonorvegiske grunnfjellsskjoldet, og består av to geologiske hovedformasjoner av proterozoiske bergarter som er dannet under de gotiske og senere svekonorvegiske fjellkjedeforldingene, med sterk metamorfose under den sistnevnte.[3] Et underlag av 1 600 - 1 450 millioner år gammel skifer, kvartsitt, marmor og amfibolitt med noe hornblendegneis. De yngste svekonorvegiske dannelsene bevitnes av større formasjoner av granitt. I kommunen er det granitt som dominerer de øverste strukturene. Forkastningene går i sørvest-nordøst retning.[4]

I vest tilhører kommunen nedre og midtre skyvedekker av den kaledonske fjellkjedefoldingen, som starter her og strekker seg nordover. Nedre dekke består av glimmerskifer og fyllitt, mens det midtre dekket lengst vest langs kysten består av granitt og øyegneis fra midtre og nyere proterozoikum.

Sandnes ligger innerst i Gandsfjorden – bysenteret ligger like vest for fjordenden Vågen og tettbebyggelsen omkranser fjorden og dalen i fortsettelsen, Ganddal, med hovedtyngden på vestsiden, mens kommunen har størst areal på østsiden. Topografisk utgjør Gandsfjorden og Ganddalen et markert skille mellom slettelandskapet Lav-Jæren i vest og det kuperte heilandskapet mot Høgsfjorden og Høg-Jæren i øst. Kommunens høyeste punkt er Bynuten (671 moh.).

Sandnes (Høyland) sin bosetningshistorie kan spores tilbake hele 6 000–7 000 år. Fra 1300-tallet er det mulig å finne konkrete registeringer av den gang Gond kirke, nå Høyland kirke, samt Høyland prestegard.[5] Fra 1400-tallet omtales aktivitet ved sentrumsnære Hana og Austrått, mens ved strandstedet, som var Sandnes kommune inntil 1965 (1 km²), ligger nå Sandnes sentrum. Her er det ikke dokumentert bebyggelse før i 1664. I matrikkelen av 1668 nevnes åtte strandsittere under gården Nedre Trones, som driver fiske og båtskyss over fjorden. I matrikkelen av 1723 har stedet fått navnet Sandnæs, etter et nes ved fjorden. Stedet vokste fram på Norestraen, og det var også her stedet Sandnæs ble grunnlagt (1 km²) som var da en liten del av Høyland kommune, da Christian VII i 1782 signerte privilegiet som tillatte etableringen av Sandnes Teglværk (Gamlaværket).

I 1860 ble Sandnes skilt ut av Høyland kommune og fikk status som ladested og egen bykommune, og hadde med det 150-årsjubileum i 2010.

I 1965 ble de mindre kommunene Sandnes og Høle (unntatt Oltesvik krets), samt storkommunene Høyland og Hetland slått sammen til en kommune. Av Hetland kommune, ble Sandnes tildelt Riska sokn og Dale krets. Resten av Hetland kommune gikk inn i Stavanger. Den nye storkommunen fikk nå 27 000 innbyggere, hvorav Sandnes kommune pr 31. desember 1964 var i underkant av 4 000 før kommunesammenslåingen. Derav er og plassen Sandnes den opprinnelige bykommunen Sandnes, hvor en fremdeles kan finne gamle grensesteiner mot gamle Høyland kommune.

Sandnes var mest kjent for sin teglverk- og pottemakerindustri. Leirgrunn finnes overalt i byen, med de største forekomstene på byens østside. Bedrifter som har drevet med teglstein og pottemakeri helt opp til den nyere tid er Gann, Graveren og Simonsen-familien. I den senere tid har produksjon av tekstilprodukter og sykler vært viktigere. Bedrifter som Øglænd og Pioneer satte sitt preg på byen. Kleskjeden Cubus og pizzakjeden Dolly Dimples ble også startet i Sandnes.

Jonas Øglænd etablerte i 1892 Øglænd Cyklelager, som ble forløperen til Den Beste Sykkel (DBS). Lenge var DBS-sykkelen Sandnes mest kjente eksportvare. Konkurransen på markedet ble etterhvert hardere, og selv med modernisering og ny teknologi blir produksjonen flyttet bort. Det er i dag ingen sykkelproduksjon i Sandnes, men det er fortsatt produktutvikling, markedsføring, salg og logistikk i Sandnes. Med den sterke tilknytningen til sykkel har byen blitt regnet som Norges sykkelby. Det ble tilrettelagt for egne sykkelfelt (såkalte «røde løpere»), sykkelturer ble merket og man introduserte en utleieordning for sykkel (bysykkelen). I dag er det olje, forskning, data, handel og et aktivt forretningsmiljø som preger byen.æ

Stanley Wirak (Arbeiderpartiet) har vært ordfører siden 25. oktober 2011, og Pål Morten Borgli (Fremskrittspartiet) er varaordfører. Byen styres gjennom et samarbeid bestående av Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Senterpartiet. Største parti ved kommunevalget i 2015 var Arbeiderpartiet med 36,4 % av stemmene, og ved stortingsvalget i 2017 var Høyre størst med 27,9%.

Kommunen har 13 bydelsutvalg som er høringsorgan for andre kommunale organer, og de kan etter søknad bevilge midler til foreninger, lag og institusjoner i Sandnes.[6][7]

Sandnes hadde tidligere vennskapsbyforbindelse med Dubrovnik (Kroatia), Mariestad (Sverige), Nyborg (Danmark) og Bjärnå (Finland).