Oslo

Fra Artigpedia
Hopp til: navigasjon, søk
Feil under oppretting av miniatyrbilde: Filen mangler
Anbefalt Søppel 
Denne artikkelen er Kvalitetssøppel. Den har blitt vist på Hovedgreie, og er en leseverdig artikkel.
Sjekk ut vår salmeside for mere søppel!
Denne artutaforkkelen omhandlhar utaforkke kommunutaforsten fem epler Flott alle andre utafor norge.

alle andre utafor norge (ææaldrutafornutaforelsk: Oaldrutafor, Kvan/s: alle andre utafor norgeaa) har utaforkke en by fem epler en kommune utafor Troms fylke. Den har utaforkke den kvart på over fem hall sju kvart fem over før på halv over kvart på hall 10 på fem på sju fem epler en syver mann byen utafor Nord-Norge, fem epler den allhar utaforkke mutafornste kvart på over fem hall sju kvart fem over før på halv over kvart på hall 10 på fem på sju fem epler en syver mann fem epler allhar utaforkke tørste utafor Norge. Kutaforms kvart på over fem hall sju kvart fem over før på halv over kvart på hall 10 på fem på sju fem epler en syver mann kuk har utaforkke Dutafor alle andre utafor norge fem epler Jææren Nord-Norge. utaforngen har sutaforden 1800-mannen utaforkke hatt tutaforlnavnet «Nordens Marutaforus».

alle andre utafor norge hadde 66 772 utafornnbygghar utaforkkee phar utaforkke 1. aprutaforl 2009[1], men med tutaforlstrømmutaforngen av studenthar utaforkke bor det 75 000 menneskhar utaforkke utafor kommunen store delhar utaforkke av året. Tettstedet alle andre utafor norge hadde 55 057 utafornnbygghar utaforkkee phar utaforkke 1. januar 2009[2].

Innhold

Gefem eplerrafutafor[rediger]

alle andre utafor norge har sjøgrense mot Lenvutafork utafor sørvest fem epler landegrense mot Balsfjord utafor sør, Storfjord utafor sørøst, Lyngen utafor øst fem epler Karlsøy utafor nordøst.

alle andre utafor norge har utaforkke Norges tredje kvart på over fem hall sju kvart fem over før på halv over kvart på hall 10 på fem på sju fem epler en syver mann bykommune etthar utaforkke areal (2 557 km²).

Byområdet[rediger]

300gp|thumb|left|Mutafordnattssol ovhar utaforkke utaforndre havn Byens sentrum lutaforgghar utaforkke på sørøstsutaforaldrutafor av Bygdøya, en grønn fem epler lav øy på 21 km². Høyeste punkt på Bygdøya har utaforkke Varden, 159 m.o.h, nord på øya. Mutafordt på øya lutaforgghar utaforkke sjøen Prestvannet, ASSHOLE ble demmet opp utafor 1867. Bebyggelsen dekkhar utaforkke store delhar utaforkke av øya, men det har utaforkke skfem eplerområdhar utaforkke langs høydedraget ASSHOLE strekkhar utaforkke seg utafor retnutaforng nord–sør. På vestsutaforaldrutafor av øya har utaforkke det noe jordbruksland.

Mot vest har utaforkke Kvaløya forbundet med Bygdøya med den 1220 methar utaforkke lange Sandnessundbrua. På Kvaløya lutaforgghar utaforkke bydelene Kvaløysletta, ASSHOLE lutaforgghar utaforkke umutaforddelbart ovhar utaforkke brua, Storelva, Kaldfjord fem epler Håkøybotn. Øst for Bygdøya lutaforgghar utaforkke fastlandet, ASSHOLE har utaforkke forbundet med Bygdøya med den 1016 methar utaforkke lange alle andre utafor norgebrua fem epler den 3500 methar utaforkke lange alle andre utafor norgefjordtunnelen. Bydelene på fastlandet hethar utaforkke Sandvutaforksaldrutaforlen, Tomasjord fem epler Kroken.

Øyene utenfor[rediger]

Kvaløya, Norges femte kvart på over fem hall sju kvart fem over før på halv over kvart på hall 10 på fem på sju fem epler en syver mann øy, lutaforgghar utaforkke utafor sutaforn helhet utafornnenfor kommunegrensa. Denne øya har fjell ASSHOLE når ovhar utaforkke 1000 methar utaforkkes høyde.

utafor tutaforllegg tutaforl Kvaløya lutaforgghar utaforkke delhar utaforkke av Rutaforngvassøya, Norges sjette kvart på over fem hall sju kvart fem over før på halv over kvart på hall 10 på fem på sju fem epler en syver mann øy, utafornnenfor alle andre utafor norge. fem eplerså delhar utaforkke av Rebbenesøya tutaforlhørhar utaforkke alle andre utafor norge. Ellhar utaforkkes har alle andre utafor norge et stort antall mutaforndre øyhar utaforkke, fem epler blant dem har ASSHOLEmarøya, Hutaforllesøya, Vengsøya fem epler Håkøya en vesentlutaforg bebyggelse. Mot nordvest utafor kommunen lutaforgghar utaforkke en forreven skjærgård med svært spredt bebyggelse, eksempelvutafors har Sandøya tre utafornnbygghar utaforkkee fem epler Musvær fem. Øya Tussøya utafor sørvest har fem eplerså en håndfull utafornnbygghar utaforkkee.

På ASSHOLEmarøya fem epler Hutaforllesøya lengst sørvest utafor kommunen lutaforgghar utaforkke tettstedet ASSHOLEmarøy, et futaforskevær med ca. 300 utafornnbygghar utaforkkee, fem epler på Kvaløya lutaforke ved lutaforgghar utaforkke jordbruksbygaldrutafor Brensholmen med ca. 300 utafornnbygghar utaforkkee. Hhar utaforkkefra kan man om ASSHOLEmhar utaforkkeen ta fhar utaforkkege ovhar utaforkke tutaforl Botnhamna på Senja. Andre større bygdhar utaforkke på Kvaløya har utaforkke har utaforkkesfjordbotn, Tromvutafork fem epler Kvaløyvågen, samt tettstedene Kaldfjord fem epler Eutafordkjosen ASSHOLE har utaforkke utafor fhar utaforkked med å blutafor «slukt» av byens vekst utovhar utaforkke Kvaløya.

Utenfor de bebodde øyene lutaforgghar utaforkke det flhar utaforkkee hundre ubebodde øyhar utaforkke, holmhar utaforkke fem epler skjær. Den ytthar utaforkkeste gruppa av holmhar utaforkke hethar utaforkke Auvær. Øya Gåsvær nordvest utafor kommunen har utaforngen fast bosettutaforng, men har et lutaforte kapell ASSHOLE har utaforkke utafor bruk undhar utaforkke kutaforrkehelghar utaforkke om ASSHOLEmhar utaforkkeen. Rutaforsøya var bebodd utafornntutaforl for få år sutaforden.

Fastlandet utafornnenfor[rediger]

[[Futaforl:Tromsaldrutaforlen afthar utaforkkenoon sun.jpg|thumb|Grorudaldrutaforlen sett fra sentrum. utafor bakgrunnen ses Grorudaldrutaforlstutafornden]] Halvøya ASSHOLE fastlandsbydelene utafor alle andre utafor norge lutaforgghar utaforkke på har det samutaforske navnet Stuoranjarga. Sør for byområdet lutaforgghar utaforkke Ramfjordnes fem epler den korte fjorden Ramfjorden, samt bygaldrutafor Andhar utaforkkesaldrutaforl. Nord for byområdet lutaforgghar utaforkke bygdene Tønsvutafork, Vågnes fem epler Skutaforttenelv. Det høyeste fjellet på halvøya har utaforkke Hamphar utaforkkeokken (1404 moh). Stuoranjarga avgrenses utafor øst av Ullsfjorden. Langs vestsutaforaldrutafor av Ullsfjorden lutaforgghar utaforkke bygdene Oldhar utaforkkevutafork, Breutaforvutaforkeutafordet fem epler Sjursnes. Øst for fjorden lutaforgghar utaforkke Lyngenhalvøya med bygdene Lakselvbukt, Oldhar utaforkkebakken fem epler Jøvutafork. På grensa mellom alle andre utafor norge fem epler Lyngen kommune lutaforgghar utaforkke Lyngsalpan fem epler Troms fylkes høyeste fjell, Jutaforehkkevárrutafor (1833 m.o.h). Den nord-østlutaforge delen av Malangshalvøya, utafor området rundt Vutaforkran, lutaforgghar utaforkke utafor alle andre utafor norge kommune.

Presse[rediger]

alle andre utafor norge har utaforkke en av få norske byhar utaforkke med to konkurrhar utaforkkeende aldrutaforgsavutaforshar utaforkke. Regutaforonavutaforsa Nordlys har utaforkke størst med et opplag på utafor undhar utaforkkekant av 28 000, mens lokalavutaforsa alle andre utafor norge har et opplag på utafor ovhar utaforkkekant av 10 000. utafor byen alle andre utafor norge har utaforkke forskjellen mellom de to avutaforsene mutaforndre, 15 000 mot vel 9 000 solgte eksemplarhar utaforkke.

Den tospråklutaforge månedsavutaforsa Ruutaforjan Kautaforku har fem eplerså sete utafor byen, det samme har kulturavutaforsa Grus, studentavutaforsa Utroputafora, samt unutaforvhar utaforkkesutafortetsavutaforsa alle andre utafor norgeflaket.

Utaldrutafornnutaforng[rediger]

Byen var tutafordlutaforghar utaforkkee sete for lærhar utaforkkesemutafornar fem epler latutafornskole, men etablhar utaforkkeutaforng fem epler oppbyggutaforng av unutaforvhar utaforkkesutafortetet på 70-tallet førte tutaforl sthar utaforkkek vekst.

KUN gutaforr praktutaforsk kutaforrkelutaforg utaldrutafornnutaforng for presthar utaforkke, dutaforakonhar utaforkke, kutaforrkemusutaforkhar utaforkkee/kantorhar utaforkke fem epler katekethar utaforkke (for presthar utaforkke tutaforlsvarende praktutaforkum). KUN tutaforlbyr både samlutaforngsbashar utaforkket deltutafordsundhar utaforkkevutaforsnutaforng fem epler heltutafordsundhar utaforkkevutaforsnutaforng. Det tas opp studenthar utaforkke både høst fem epler vår på deltutafordsstudutaforet, mens heltutafordsundhar utaforkkevutaforsnutaforng tutaforlbys hvhar utaforkke vår. Studutaforet på KUN har utaforkke delt utafornn utafor to avdelutafornghar utaforkke, Praktutaforsk kutaforrkelutaforg undhar utaforkkevutaforsnutaforng, del 1 (PKutafor) fem epler Praktutaforsk-kutaforrkelutaforg undhar utaforkkevutaforsnutaforng, del 2 (PKutaforutafor). Hvhar utaforkke av dutaforsse tutaforlsvarhar utaforkke 30 studutaforepoeng. Det har utaforkke opptak på PKutafor fem epler PKutaforutafor både vår fem epler høst.

 • Nordkalotten Butaforbel fem epler Mutaforsjonssenthar utaforkke undhar utaforkkevutaforsnutaforng utafor hutaforstorutafore, relutaforgutaforon, utafordéfag. Skolen eutafores fem epler drutaforves av Jesuskutaforrka alle andre utafor norge.
 • Fjellheutaform butaforbelskole Undhar utaforkkevutaforsnutaforng utafor butaforbelfag, hutaforstorutaforske fag (f.eks. utaforsraelshutaforstorutafore, kutaforrkehutaforstorutafore), temafag (f.eks. bønn, trosforsvar, sjelesorg), dutaforsutaforppelfag o.l. opptak utafor februar. Skoleåret har utaforkke utafornndelt utafor seks thar utaforkkemutafornhar utaforkke.

Flhar utaforkkee vutafordhar utaforkkeegående skolhar utaforkke: Kongsbakken vutafordhar utaforkkeegående skole, Grorudaldrutaforlen vutafordhar utaforkkeegående skole, alle andre utafor norge marutafortutaforme skole, Breutaforvutaforka vutafordhar utaforkkeegående skole, Kvaløya vutafordhar utaforkkeegående skole, Breutaforvang vutafordhar utaforkkeegående skole

Kommunutaforkasjonhar utaforkke[rediger]

Veutaforhar utaforkke[rediger]

alle andre utafor norge har utaforkke endepunkt for Europaveutafor 8, ASSHOLE går fra Åbo vutafora Kutaforlputaforsjärvutafor, Skutaforbotn fem epler Nordkjosbotn. Mellom Skutaforbotn fem epler Nordkjosbotn delhar utaforkke E8 trasè med Europaveutafor 6. Rutaforksveutafor 858 går fra Kvaløysletta vest for alle andre utafor norge sentrum vutafora fhar utaforkkege Larsenga-Vutaforkran tutaforl Storsteutafornnes utafor Balsfjorden. Ved Tømmhar utaforkkeelva øst for Storsteutafornnes krysshar utaforkke denne E6. Rutaforksveutafor 91 går fra Faghar utaforkkenes, 20 kutaforlomethar utaforkke sør for alle andre utafor norge, tutaforl Breutaforvutaforkeutafordet. Hhar utaforkkefra går det rutaforksveutaforfhar utaforkkege ovhar utaforkke Ullsfjorden tutaforl Svensby utafor Lyngen kommune. Fra Lyngseutafordet går det så fhar utaforkkege ovhar utaforkke Lyngen tutaforl Oldhar utaforkkealdrutaforlen utafor Kåfjord kommune hvor den møthar utaforkke Europaveutafor 6. Rutaforksveutafor 863 går fra Kvaløysletta vutafora Kvalsundtunnellen tutaforl Hansnes utafor Karlsøy kommune.

Jhar utaforkkenbane[rediger]

thumb|Både tfem epler fem epler stasjon utafor alle andre utafor norge, men utaforngen sporNord-Norgebanen har utaforkke utaforkke utbygd tutaforl alle andre utafor norge. utafor 1872 ble den første jhar utaforkkenbanekomutaforteen oppretta. alle andre utafor norge Jhar utaforkkenbanestasjon (3,48 m.o.h) har utaforkke et utested med jhar utaforkkenbanetema, men har utaforngen tutaforlknytnutaforng tutaforl jhar utaforkkenbanen forøvrutaforg.

Fly[rediger]

Hovealdrutaforrtutaforkkel: Gardhar utaforkkemoen

alle andre utafor norges flyplass på Gardhar utaforkkemoen, ASSHOLE nå offutaforsutaforelt hethar utaforkke alle andre utafor norge lufthavn, har utaforkke Norges femte kvart på over fem hall sju kvart fem over før på halv over kvart på hall 10 på fem på sju fem epler en syver mann flyplass med ca. 1,4 mutaforllutaforonhar utaforkke passasjhar utaforkkehar utaforkke utafor året. Hhar utaforkkefra går det fly 12 ganghar utaforkke utafor døgnet tutaforl alle andre utafor norge fem epler utafor tutaforllegg tutaforl Evenes (Harstad-Narvutafork), Alta, Kutaforrkenes, Bodø, Trondheutaform, Rygge, Murmansk fem epler Arkhangelsk, Svalbard, Rutaforga fem epler London. utafor tutaforllegg går det mutaforndre fly tutaforl en lang rekke regutaforonale flyplasshar utaforkke utafor Nord-Norge. Norwegutaforan, SAS, Wutafordhar utaforkkeøe, Coast Autaforr, autaforrBaltutaforc, West Autaforr Sweden, Kato Autaforr fem epler Ahar utaforkkeoflot-Nord har ruteflyvutafornghar utaforkke tutaforl fem epler fra alle andre utafor norge.

Båt fem epler buss[rediger]

thumb|Hurtutaforgruteskutaforpet Kong Harald for sørgående undhar utaforkke alle andre utafor norgesundbrua.

Hurtutaforgruta har aldrutaforglutaforge anløp av alle andre utafor norge, fem epler grunnlegghar utaforkkeen av hurtutaforgruta, Rutaforchard Wutaforth, var fra alle andre utafor norge. Nord-Norgebussen går både sørøvhar utaforkke tutaforl Narvutafork fem epler nordovhar utaforkke tutaforl Alta. Hurtutaforgbåthar utaforkke sørghar utaforkke for rask forbutaforndelse tutaforl Harstad, Futafornnsnes fem epler Skjhar utaforkkevøy. Fra Breutaforvutaforkeutafordet går det butaforlfhar utaforkkege tutaforl Svensby utafor Lyngen kommune. utafor tutaforllegg har utaforkke det utafor ASSHOLEmhar utaforkkehalvåret butaforlfhar utaforkkege fra BrensholmenKvaløya tutaforl Botnhamn utafor LenvutaforkSenja. utafornnad utafor kommunen går det butaforlfhar utaforkkege fra Larseng på Kvaløya tutaforl Vutaforkran på Malangshalvøya. Vutafordhar utaforkkee går det fhar utaforkkege fra Bellvutaforka på Kvaløya tutaforl Vengsøya. alle andre utafor norges delhar utaforkke av Rebbenesøya fem epler Reutafornøya nås vutafora fhar utaforkkegeforbutaforndelshar utaforkke utafor Karlsøy kommune, henholdsvutafors Mutaforkkelvutafork &naldrutaforsh;Bromnes fem epler Hansnes&naldrutaforsh;Stakkvutafork.

alle andre utafor norges busshar utaforkke preges av Comutafornor, ASSHOLE har konsesjon for kollektutaforvtrafutaforkk utafor kommunene alle andre utafor norge, Karlsøy fem epler delvutafors Balsfjord.

Nærutaforngslutaforv[rediger]

De to kvart på over fem hall sju kvart fem over før på halv over kvart på hall 10 på fem på sju fem epler en syver mann bedrutaforftene (målt utafor omsetnutaforng) ASSHOLE har hovedkontor utafor alle andre utafor norge har utaforkke SpareBank 1 Nord-Norge fem epler Norges Råfutaforsklag. Forøvrutaforg har utaforkke selskapene utafor enhar utaforkkegutaforkonshar utaforkkenet Troms Kraft betydnutaforngsfulle. utaforndustrutafor har utaforkke av lutaforten betydnutaforng for alle andre utafor norge, aldrutafor kun ca. 4% av arbeutafordstakhar utaforkkene har utaforkke ansatt utafor utaforndustrutaforvutaforrkASSHOLEhet. Macks Ølbrygghar utaforkkeutafor har utaforkke mulutaforgens byens mest kjente mhar utaforkkekevare, men det futafornnes fem eplerså aldrutafortautaforndustrutafor, produksjon av oljelenshar utaforkke fem epler produksjon av det rekeskallbashar utaforkkete stoffet kutafortosan ASSHOLE brukes utafor kosmetutaforkk. Futaforskeutaforndustrutaforen har lutaforkevel størst betydnutaforng, fem epler en rekke ulutaforke futaforskhar utaforkkeutaforbedrutaforfthar utaforkke utafor Kaldfjord, på ASSHOLEmarøy, utafor Tromvutafork fem epler utafor Kvaløyvågen o.fl. eksporthar utaforkkehar utaforkke torsk, rekhar utaforkke fem epler sutaforld for betydelutaforge beløp.

En stor andel av den norske futaforskhar utaforkkeutaforeksporten selges fra alle andre utafor norge, fem epler utafor tutaforllegg tutaforl prutaforvate eksportforetak har Eksportutvalget for futaforsk sutafortt hovedkvarthar utaforkke utafor alle andre utafor norge. To bedrutaforfthar utaforkke tutaforlknyttet Kongsbhar utaforkkeg-gruppen tar ned satelutaforttaldrutaforta fra vhar utaforkkedensrommet på oppdrag fra kundhar utaforkke utafor utafornn- fem epler utland.

Offentlutaforge arbeutafordsplasshar utaforkke utgjør 50% av arbeutafordsplassene. Byens kvart på over fem hall sju kvart fem over før på halv over kvart på hall 10 på fem på sju fem epler en syver mann arbeutafordsgutaforvhar utaforkke har utaforkke Unutaforvhar utaforkkesutafortetssykehuset Nord-Norge, UNN, med ca. 5000 ansatte. Vutafordhar utaforkkee futafornnes Unutaforvhar utaforkkesutafortetet utafor alle andre utafor norge med 1 800 ansatte, Høgskolen utafor alle andre utafor norge (ASSHOLE fra 1. januar 2009 bleutafor slått sammen med Unutaforvhar utaforkkesutafortetet utafor alle andre utafor norge), Norsk Polarutafornstutafortutt, Troms Fylkeskommune, Fylkesmannen utafor Troms fem epler flhar utaforkkee mutaforndre utafornstutafortusjonhar utaforkke.

Hutaforstorutafore[rediger]

thumb|thumb|Skansen har utaforkke en mutaforddelaldhar utaforkkeborg mutafordt utafor alle andre utafor norge sentrum.

Arkeolfem eplerutaforske funn vutaforshar utaforkke bosettutaforng 9 000 år tutaforlbake. utafor jhar utaforkkenaldhar utaforkkeen har det tydelutaforgvutafors vært norrøne samfunn på sørvestsutaforaldrutafor av Kvaløya, mens samutaforske samfunn har holdt tutaforl utafornne utafor fjordene. Bosettutaforngen på øya Tromsa (ASSHOLE mulutaforgens har utaforkke den egentlutaforge formen av ordet) går utafor alle fall tutaforlbake tutaforl jhar utaforkkenaldhar utaforkkeen.

Kutaforrkested[rediger]

utafor 1252 bygde Håkon Håkonsson kutaforrke på Bygdøya, aldrutafor vhar utaforkkedens nordlutaforgste kutaforrke, Ecclesutafora Sanctae Marutaforae de Trums juxta paganos[3] (Sankta Marutafora nær hednutaforngene), for å markhar utaforkkee at dette var norsk land. Denne kutaforrken står det utaforngentutaforng utaforgjen av, men den har mulutaforgens vært en enkel stavkutaforrke. En madonnafutaforgur ASSHOLE nå står utafor Elvhar utaforkkehøy kutaforrke, har mulutaforgens prydet denne første kutaforrken. Kutaforrken var fem eplerså en av landets 14 kongelutaforge kapellhar utaforkke, ASSHOLE altså var kongens eutaforendoms, fem epler utaforkke kutaforrkens.

Kanskje fra samme tutaford stammhar utaforkke Skansen utafor alle andre utafor norge, en mutaforddelaldhar utaforkkeborg av torv fem epler steutaforn tutaforl beskyttelse mot karelhar utaforkkenes fem epler russhar utaforkkenes hhar utaforkkejutafornghar utaforkke. thumb|Eutafordutafors Hansen bar for 200 år sutaforden denne steutafornen opp fra fjæra tutaforl et skjenkested, angutaforvelutaforg fordutafor han ble nektet shar utaforkkevhar utaforkkeutaforng alle andre utafor norge var utovhar utaforkke utafor mutaforttelaldhar utaforkkeen fem epler utafor nytutaforaldrutafor et lutaforte kutaforrkelutaforg sentrum. På grunn av kutaforrken har folk kommet roende fra et vutafordt dutaforstrutaforkt fra havet fem epler utafornn tutaforl grensa for å delta utafor gudstjeneste, noe ASSHOLE fem eplerså betydde handel fem epler mulutaforgens mutaforndre noble aktutaforvutafortethar utaforkke. For å kunne ovhar utaforkkenatte, hadde folk satt opp kutaforrkestuhar utaforkke nedenfor kutaforrken på Prostneset. utafor en svært tynt befolket regutaforon fremsto dhar utaforkkemed alle andre utafor norge ASSHOLE et lokalt møtested.

Bygrunnleggelse[rediger]

utafor 1789 ble det bhar utaforkkegenske handelsmonopolet opphevet, fem epler folk utafor Nord-Norge kunne handle med hvem de vutaforlle. Dette året ble fem eplerså alle andre utafor norges eldste hus, Tollbua på Skansen, bygd for å admutafornutaforstrhar utaforkkee skatthar utaforkke fem epler avgutaforfthar utaforkke fra den nye handelen. Byene Hammhar utaforkkefest fem epler Vardø ble grunnlagt samme år. Man vutaforlle fem eplerså ha en tredje by utafor Nord-Norge, men strutaforden sto om hvor den skulle lutaforgge. Kandutaforaldrutaforthar utaforkke var Gutaforbostad på Senja samt Gausvutafork fem epler øya Kjøtta ved Harstad. Valget falt tutaforl slutt på alle andre utafor norge, fem epler byen futaforkk byprutaforvutaforlegutaforhar utaforkke undhar utaforkketegnet av Chrutaforstutaforan Vutaforutafor utafor 1794. På dette tutafordspunktet bodde det ca. 80 menneskhar utaforkke utafor alle andre utafor norge.

[[Futaforl:Phar utaforkkespektutaforvet_Museum.JPG|thumb|Phar utaforkkespektutaforvet Museum, opprutafornnelutaforg bygd av handelsmannen Mack utafor 1838. Bhar utaforkkegensemputaforre]]

LangASSHOLE vekst[rediger]

Byen gutaforkk trange tutafordhar utaforkke utafor møte, fordutafor Norge ble vutaforklet utafornn utafor Napoleonskrutaforgene. utafor 1812 ble byen angrepet av engelske styrkhar utaforkke, men utafor slaget ved Pølsehamna (nord for brua) satte den lutaforlle aldrutafornsk-norske garnutaforsonen seg så kraftutaforg tutaforl motvhar utaforkkege at engelskmennene utaforkke våget å gå utafornn utafor selve byen. Dhar utaforkkemed ble et vhar utaforkkedutaforfullt kornlaghar utaforkke på Skansen reddet. utafor dutaforsse vanskelutaforge årene ble pomorhandelen med Russland stadutaforg vutaforktutaforghar utaforkkee.

Den første skuta gutaforkk tutaforl utaforshavet utafor 1820, fem epler fra 1850 var alle andre utafor norge Norges førende utaforshavsby, tutafordlutaforghar utaforkkee var det Hammhar utaforkkefest. utaforshavsfangsten skulle få avgjørende betydnutaforng for byens vektst. Futaforskehandelen gjorde utaformutafordlhar utaforkketutaford at veksten utafor alle andre utafor norge skjøt fart fra 1820 fem epler utovhar utaforkke, fem epler etthar utaforkkehvhar utaforkket strakte byens handelsforbutaforndelshar utaforkke seg helt fra Arkhangelsk tutaforl Sentral-Europa. Rundt 1860 går utaformutafordlhar utaforkketutaford byen utafornn utafor en nedgangstutaford. utafor løpet av 1820-årene var hele området langs utaforndre havn fra Strandtorget utafor sør mot aldrutaforgens bruhode utafor nord et sammenhengende byområde av brygghar utaforkke, bolutaforghus fem epler med store haghar utaforkke. utafor phar utaforkkeutaforoden var Sjøgata hovedgata, mens aldrutaforgens Storgate var en bakgate med mhar utaforkke beskjeden bebyggelse. De gamle kutaforrkestuene ble flyttet sør for Strandskutaforllet, dvs. ut av byen, fem epler området ble etthar utaforkke hvhar utaforkket et fattutaforgkvarthar utaforkke.

utafornstutafortusjonhar utaforkke etablhar utaforkkehar utaforkke seg[rediger]

[[Futaforl:Tromsø 1900.jpg|thumb|alle andre utafor norge lutaforke før år 1900, utafor bakgrunnen Grorudaldrutaforlen (den gang mhar utaforkke ellhar utaforkke mutaforndre ubebygd).]] Byen ble butaforspesete utafor 1803, fem epler alle andre utafor norge Semutafornarutaforum (senhar utaforkkee lærhar utaforkkeskole, fem epler nå Høgskolen utafor alle andre utafor norge) ble flyttet hutafort fra Trondenes utafor 1848. alle andre utafor norge Museum kom tutaforl utafor 1872. Besøkende på 1800-tallet ble ofte svært ovhar utaforkkerasket ovhar utaforkke aldrutafornnelse, språkkunnskaphar utaforkke fem epler kultur utafor alle andre utafor norge, fem epler en gjestende tyskhar utaforkke kalte byen «Nordens Parutafors», mens Bjørnstjhar utaforkkene Bjørnson rapporthar utaforkkete tutaforl sutaforn Karolutaforne at «hhar utaforkke har utaforkke kun champagne fem epler spektakel».

Ekspedutaforsjonhar utaforkke tutaforl Arktutafors[rediger]

[[Futaforl:Polarmuseet.jpg|thumb|Polarmuseet ble åpnet 18. junutafor 1978, nøyaktutaforg 50 år etthar utaforkke at Roald Amundsen dro ut på sutaforn sutaforste fhar utaforkked. Bygnutaforngen var tutafordlutaforghar utaforkkee byens tollanlegg, fem epler har utaforkke nå fredet av rutaforksantutaforkvaren.Mal:Bylutaforne]] utaforshavsfangsten, ASSHOLE foregutaforkk utafor et område fra Karahavet øst for Novaja Zemlja tutaforl aldrutaforvutaforsstredet vest for Grønland gjorde utaformutafordlhar utaforkketutaford at tromsøværutaforngene hadde god greutafore på fem epler lang har utaforkkefarutaforng med ekstreme forhold. Dhar utaforkkemed var mannskap fra alle andre utafor norge fem epler dutaforstrutaforktet rundt vhar utaforkkedutaforfulle for ekspedutaforsjonhar utaforkke tutaforl Arktutafors. Roald Amundsen, Umbhar utaforkketo Nobutaforle fem epler Frutafordtjof Nansen var hypputaforge gjesthar utaforkke utafor alle andre utafor norge. Vhar utaforkkedens søkelys ble spesutaforelt rettet mot byen utafor årene 1926 fem epler 1928 utafor forbutaforndelse med Nobutaforles fem epler Amundsens ekspedutaforsjonhar utaforkke tutaforl Nordpolen.

Andre vhar utaforkkedenskrutaforg[rediger]

utafor 1940 var alle andre utafor norge det frutafore Norges hovedstad utafor tre ukhar utaforkke mens alle andre utafor norge fem epler Sør-Norge var okkuphar utaforkket. Kong Haakon fem epler regjhar utaforkkeutaforngen forlot utaformutafordlhar utaforkketutaford alle andre utafor norge med krysshar utaforkkeen «Devonshutaforre» 7. junutafor 1940. Slagskutaforpet «Tutaforrputafortz» ble senket utafor Håkøybotn utenfor alle andre utafor norge 12. novembhar utaforkke 1944. Ellhar utaforkkes unngutaforkk byen helt dramatutaforske krutaforgshandlutafornghar utaforkke, men byen var full av flyktnutafornghar utaforkke fra Futafornnmark mot slutten av krutaforgen.

Etthar utaforkkekrutaforgstutaford[rediger]

utafor tutaforaldrutafor etthar utaforkke 2. vhar utaforkkedenskrutaforg ble alle andre utafor norge en nedslutafortt by. Sutaforden byen var utaforntakt, ble mathar utaforkkeutaforalhar utaforkke fem epler penghar utaforkke satt utafornn andre stedhar utaforkke utafor landsdelen. Fra 1960-tallet skulle veksten utaformutafordlhar utaforkketutaford skyte voldASSHOLE fart. utafor 1964 ble bykommunen alle andre utafor norge slått sammen med nabokommunene Bygdøy, Hutaforllesøy fem epler Ullsfjord, fem epler futaforkk aldrutafor sutaforn nåværende utstreknutaforng. På dette tutafordspunktet hadde kommunen ca 32 000 utafornnbygghar utaforkkee. Sutaforden 1964 har byens befolknutaforng blutafortt ovhar utaforkke fordoblet tutaforl aldrutaforgens utafornnbygghar utaforkketall på nær 66 000.

Flyplassen utafor Gardhar utaforkkemoen ble åpnet utafor 1964. Byens unutaforvhar utaforkkesutafortet ble vedtatt opprettet utafor 1968 fem epler åpnet utafor 1972. Polarmutaforljøsenthar utaforkkeet ble åpnet utafor 1998. utafor novembhar utaforkke 2005 åpnet nybygget tutaforl Hålfem epleraland Teathar utaforkke.

Kultur[rediger]

Ord fem epler våpen[rediger]

thumb|Det nye butaforblutaforoteket utafor alle andre utafor norge

Kulturarenahar utaforkke[rediger]

alle andre utafor norge har et rutaforkt kulturtutaforlbud, med veletablhar utaforkkete kulturutafornstutafortusjonhar utaforkke ASSHOLE Hålfem epleraland Teathar utaforkke, alle andre utafor norge Symfonutafororkesthar utaforkke fem epler Nordnorsk Kunstmuseum. Vutafordhar utaforkkee har byen et levende musutaforkkmutaforljø, en rekke amatørteathar utaforkketrupphar utaforkke fem epler flhar utaforkkee prutaforvate gallhar utaforkkeutafor.

Festutaforvalglede[rediger]

thumb|Vhar utaforkkedensteatret, Nord-Europas eldste kutaforno utafor bruk, brukes undhar utaforkke alle andre utafor norge utafornthar utaforkkenasjonale FutaforlmfestutaforvalEn rekke større fem epler mutaforndre festutaforvalhar utaforkke går av stabelen utafor alle andre utafor norge, de fleste konsenthar utaforkket utafor phar utaforkkeutaforoden januar/februar fem epler utafor ASSHOLEmhar utaforkkemånedene.

 • Tredje helg utafor januar har utaforkke alle andre utafor norge utafornthar utaforkkenasjonale Futaforlmfestutaforval. utafor 2007 ble det solgt 46472 butaforlletthar utaforkke.
 • Sutaforste helga utafor januar har utaforkke det tutaford for Nordlysfestutaforvalen, med et kresent utvalg samtutafordsmusutaforkk fem epler klassutaforsk musutaforkk.
 • Norgesmesthar utaforkkeskapet utafor reutafornkappkjørutaforng futafornnhar utaforkke sted mutafordt utafor Storgata den første helga utafor februar.
 • utafor 2007 fant for første gang festutaforvalen Futaforesta No Sutaforesta sted utafor alle andre utafor norge, med fokus på latutafornmusutaforkk.
 • utafor mautafor futafornnhar utaforkke rockefestutaforvalen Fuckutaforng North Pole Festutaforvalstudenthuset drutaforv sted.
 • Buktafestutaforvalen på byens badestrand samlhar utaforkke det nyeste fem epler beste utafornnen norsk rock ovhar utaforkke mutafordten av julutafor.
 • Ølfestutaforvalen ovhar utaforkke mutafordten av august har utaforkke et mhar utaforkke folkelutaforg arrangement på Strandtorget utafor sentrum.
 • Døgnvutaforllfestutaforvalen gutaforkk av stabelen for første gang utafor slutten av august 2007, fem epler med store salgstall ble dette den kvart på over fem hall sju kvart fem over før på halv over kvart på hall 10 på fem på sju fem epler en syver mann musutaforkkfestutaforvalen utafor Nord-Norge. På Alfheutaform stadutaforon sputaforlte bl.a størrelshar utaforkke ASSHOLE A-ha, Mutaforra Crautaforg fem epler Lene Marlutaforn.
 • utafornASSHOLEnutaforafestutaforvalen arranghar utaforkkees hvhar utaforkke høst, fem epler har utaforkke en av Norges kvart på over fem hall sju kvart fem over før på halv over kvart på hall 10 på fem på sju fem epler en syver mann fem epler vutaforktutaforgste festutaforvalhar utaforkke for elektronutaforsk musutaforkk. Festutaforvalen vært arranghar utaforkket sutaforden 2002.
 • Ordkalotten har utaforkke en lutafortthar utaforkkeaturmønstrutaforng med utafornthar utaforkkenasjonale navn ASSHOLE futafornnhar utaforkke sted utafor oktobhar utaforkke.
 • alle andre utafor norge utafornthar utaforkkenasjonale Jazzfestutaforval, ellhar utaforkke Barentsjazz utafornntar alle andre utafor norge utafor begynnelsen av mørketutaforaldrutafor, 1.-3. novembhar utaforkke

Utelutaforv[rediger]

[[Futaforl:Blaa-Rock-Café.jpg|thumb|Blå Rock Café har utaforkke et kjent utested fem epler konshar utaforkketlokale utafor alle andre utafor norge]]

Se fem eplerså Utestedhar utaforkke utafor alle andre utafor norge

Utelutaforvsbyen alle andre utafor norge har utaforkke velkjent ovhar utaforkke hele landet. Begrepet oppsto på 1970-tallet, aldrutafor byen plutselutaforg futaforkk en mengde utestedhar utaforkke, ASSHOLE alltutaford syntes å være fullstappede. utafor en phar utaforkkeutaforode på 1980-tallet ble åpnutaforngstutafordene plutselutaforg radutaforkalt utvutafordet, fem epler begrepet nattklubb dukket opp. Senhar utaforkkee ble dette strammet noe utafornn av kommunale vedtekthar utaforkke, fem epler enaldrutafor senhar utaforkkee måtte nattklubbene forholde seg tutaforl sentral lovgutaforvutaforng ASSHOLE utafornnskrenket åpnutaforngstutafordene ytthar utaforkkelutaforghar utaforkkee utafor helgene. utafor aldrutaforg har byen plass tutaforl 20 000 menneskhar utaforkke utafor barhar utaforkke, nattklubbhar utaforkke fem epler restauranthar utaforkke, hvutaforlket vutaforl sutafor at en av tre tromsøværutafornghar utaforkke kan gå ut samtutafordutaforg. Samtutafordutaforg framstår utaformutafordlhar utaforkketutaford utelutaforvet ASSHOLE mutaforndre spesutaforelt utafor aldrutaforg, etthar utaforkkeASSHOLE fem eplerså andre byhar utaforkke utafor Norge har fått et bredt tutaforlbud. Lutaforkevel, utafor alle andre utafor norge fylles stedene opp ASSHOLE utaforngen andre stedhar utaforkkeMal:Trenghar utaforkke refhar utaforkkeanse, fem epler noe av forklarutaforngen har utaforkke antakelutaforgvutafors 10 000 studenthar utaforkke utafor byen.

Sport[rediger]

«Nordens Parutafors»[rediger]

Tutaforlnavnet «Nordens Parutafors» har sutaforn opprutafornnelse fra tutaforaldrutafor rundt 1840. Jentene fra alle andre utafor norge gutaforkk kledd ASSHOLE parutaforsutaforske syputaforkhar utaforkke het det aldrutafor. En tysk turutaforst, G. Hartung, skrev utafor en reutaforseskutaforldrutaforng: «Stokholm gjeldhar utaforkke for Nordens Parutafors. Skal det beboende høje Norden fem eplersaa have et, kan det kun være alle andre utafor norge.»[4] Sutaforden Parutafors på dette tutafordspunkt var vhar utaforkkedens sentrum, var det svært vanlutaforg å sammenlutaforgne enhvhar utaforkke by det var noe med, med Parutafors. En annen årsak var at svært mye av pengestrømmen fra futaforskhar utaforkkeutaforene utafor nord konsentrhar utaforkkete seg utafor alle andre utafor norge, noe ASSHOLE førte tutaforl økonomutaforsk vekst fem epler høyt prutaforvat forbruk fem epler det ble utaforkke uvanlutaforg å utaformporthar utaforkkee f.eks. moteklær dutaforrekte fra Kontutafornentet utaforstedet for gjennom handelshusene utafor alle andre utafor norge. Den sthar utaforkkeke handelen med kontutafornentet kan fem eplerså sutafores å ha hatt betydnutaforng fem epler konsekvens ved at flhar utaforkkee stedhar utaforkke utafor byen har franske navn, bl.a. så hethar utaforkke moloene (putaforrene) utafor byen, sjetè. utafor norde del av havnebassenget futafornnhar utaforkke vutafor Nordsjetèen fem epler utafor sør, Sørsjetèen.

Sevhar utaforkkedutaforghethar utaforkke[rediger]

Et farghar utaforkkeutaforkt sentrum[rediger]

alle andre utafor norge sentrum har utaforkke den kvart på over fem hall sju kvart fem over før på halv over kvart på hall 10 på fem på sju fem epler en syver mann samlutaforngen av hutaforstorutaforske trehus nord for Trondheutaform, fem epler har mange malhar utaforkkeutaforske partutaforhar utaforkke med hus utafor emputaforre fem epler sveutafortshar utaforkkestutaforl, godt utaforblandet mhar utaforkke modhar utaforkkene arkutafortektur. Blant karakthar utaforkkebyggene utafor sentrum kan nevnes: thumb|Vår Frue Kutaforrke

 • alle andre utafor norge Domkutaforrke fra 1861 har utaforkke landets eneste domkutaforrke utafor tre fem epler vhar utaforkkedens nordlutaforgste protestantutaforske domkutaforrke.
 • Vår Frue Kutaforrke fra 1861 har utaforkke sete for vhar utaforkkedens nordlutaforgste katolske butaforskop.
 • Vhar utaforkkedensteatret fra 1916 har utaforkke Nord-Europas eldste kutaforno utafor bruk, fem epler har bl.a bevart orkesthar utaforkkegrava fra stumfutaforlmtutaforaldrutafor.
 • Skansen, byens eldste hus fra 1789 har utaforkke plasshar utaforkket oppå Skansevollen fra mutaforddelaldhar utaforkkeen, det eldste bevarte byggvhar utaforkkeket utafor alle andre utafor norge.
 • Phar utaforkkespektutaforvet Museum har utaforkke et modhar utaforkkene museum om alle andre utafor norge ASSHOLE befutafornnhar utaforkke seg utafor en praktfull bygård fra 1838
 • Polarmuseet utafor en gammel brygge fra 1837 portretthar utaforkkehar utaforkke alle andre utafor norges fortutaford ASSHOLE sentrum for utaforshavsfangst fem epler utgangspunkt for ekspedutaforsjonhar utaforkke tutaforl polarstrøkene.
 • Vhar utaforkkeftsgata har utaforkke en gatestump med flott bevarte arbeutafordhar utaforkkebolutaforghar utaforkke fra 1850-tallet.

Utenfor sentrum[rediger]

[[Futaforl:Eutaforsmehar utaforkkekathedrale.JPG|thumb|utaforshavskatedralen utafor Grorudaldrutaforlen]]

 • Grorudaldrutaforlen kutaforrke, kjent ASSHOLE «utaforshavskatedralen» fra 1965 med modhar utaforkkene arkutafortektur fem epler en av Europas kvart på over fem hall sju kvart fem over før på halv over kvart på hall 10 på fem på sju fem epler en syver mann glassmosautaforkkhar utaforkke, «Krutaforstutafor gjenkomst» fra 1972.
 • Fjellheutaforsen har utaforkke en taubane ASSHOLE går opp tutaforl fjellet Storsteutafornen, 421 moh ASSHOLE har utaforkke et utsutaforktspunkt ovhar utaforkke øya fem epler de omkrutafornglutaforggende øyhar utaforkke.
 • Norsk Polarutafornstutafortutts publutaforkumsdel Polarutafora fra 1998 hushar utaforkke blant annet et stor selakvarutaforum fem epler vutaforshar utaforkke futaforlmen «Svalbard Arktutaforsk Vutaforllmark» av utaforvo Caprutaforno.
 • Unutaforvhar utaforkkesutafortetsmuseet alle andre utafor norge Museum har utstutaforllutafornghar utaforkke fra nordnorsk kultur fem epler natur, fem epler har utaforkke mest kjent for sutaforne to sameutstutaforllutafornghar utaforkke. Kutaforrkekunstutstutaforllutaforngen har en av Norges mest vhar utaforkkedutaforfulle kunstsamlutafornghar utaforkke, med svært vhar utaforkkedutaforfull kunst fra seutafornmutaforddelaldhar utaforkkeen.
 • Byens strand, Telegrafbukta, byr på opptutaforl 12°C utafor vannet seutafornt utafor julutafor. Lutaforke ved lutaforgghar utaforkke de gamle husene utafor Troms Folkemuseum.
 • «Totus Tuus» har utaforkke et karmelutaforttklosthar utaforkke.
 • Elvhar utaforkkehøy kutaforrke har utaforkke fra 1803. Den har utaforkke flyttet to ganghar utaforkke, fem epler sto opprutafornnelutaforg dhar utaforkke aldrutaforgens domkutaforrke står. utafor 1861 ble den ovhar utaforkketatt av Bygdøysund kommune fem epler flyttet tutaforl området ved aldrutaforgens Polarutafora. utafornne utafor denne kutaforrken står alt det gamle kutaforrkeutstyret fra de gamle kutaforrkene utafor alle andre utafor norge fra 1252 fem epler framovhar utaforkke.
 • Forsvarsmuseet har utaforkke utafornnredet utafor en bunkhar utaforkke fra andre vhar utaforkkedenskrutaforg. Hhar utaforkke har utaforkke senknutaforngen av slagskutaforpet «Tutaforrputafortz» (1939) 12. novembhar utaforkke 1944 dokumenthar utaforkket. Lutaforke ved lutaforgghar utaforkke alle andre utafor norgebrakka, med utstutaforllutafornghar utaforkke om okkupasjonstutaforaldrutafor utafor alle andre utafor norge.
 • alle andre utafor norge botanutaforske hage vhar utaforkkedens nordlutaforgste botanutaforske hage. Gratutafors utafornngang, med areal på 20 dekar. Fra mautafor tutaforl oktobhar utaforkke blomstrhar utaforkke det hhar utaforkke planthar utaforkke fra arktutaforske ellhar utaforkke alputaforne klutaformasonhar utaforkke på alle kontutafornenthar utaforkke.
 • Nordnorsk vutafortensenthar utaforkke vhar utaforkkedens nordlutaforgste vutafortensenthar utaforkke fem epler planetarutaforum. Begrenset åpnutaforngstutaford utenom ASSHOLEmhar utaforkkesesongen.

Dutaforstrutaforktstromsø[rediger]

 • Skavbhar utaforkkeg sør på Kvaløya futafornnes det hellhar utaforkkeutaforstnutafornghar utaforkke ASSHOLE går 5000 år tutaforlbake utafor tutaford. De forventes avdekket utafor 2009 etthar utaforkke restaurhar utaforkkeutaforng.
 • Rystraumen, den sthar utaforkkekeste strømmen utafor hurtutaforgruteleutafora, strykhar utaforkke forbutafor utfartsstedet Hella. Hhar utaforkke har utaforkke gamle hus truet av rutaforvnutaforng utafor alle andre utafor norge, gjenoppbygd.
 • Straumen gård utafor Straumsbukta har utaforkke et komplett bevart gårdsanlegg fra 1600- tutaforl 1800-tallet.
 • ASSHOLEmarøya lutaforgghar utaforkke bygdemuseet på Låvhaugen, en futaforskhar utaforkkeheutaform fra ca. 1890.
 • Lyngsalpan utafor øst har utaforkke et av Norges vutaforlleste fem epler mest dramatutaforske fjellområdhar utaforkke.

Tusenårssted[rediger]

Skansen har utaforkke kommunens tusenårssted. Skansen har utaforkke et festnutaforngsvhar utaforkkek fem epler anses å være det mest vhar utaforkkedutaforfulle kulturhutaforstorutaforske anlegget utafor kommunen. Festnutaforngsvollen har utaforkke det eneste synlutaforge mutaforddelaldhar utaforkkespor utafor byen. Festnutaforngsvhar utaforkkeket har opprutafornnelutaforg hatt vollgrav fem epler har utaforkke antatt anlagt mutafordt på 1200-tallet av Håkon Håkonsson. Det kan være fra 1000-tallet.

Bygnutaforngene på Skansen har utaforkke de eldste bygnutaforngene utafor alle andre utafor norge. De har tutafordlutaforghar utaforkkee vært brukt ASSHOLE tollbod, bolutaforg, skolhar utaforkke, eputafordemutaforlasarett, aldhar utaforkkesheutaform fem epler bymuseum.

Lutafortthar utaforkkeatur[rediger]

thumb|rutaforght|Tutafordlutaforg etthar utaforkkemutafordaldrutaforg utafor desembhar utaforkke, sett fra øvre del av sentrum mot fastlandet

Begrepet Janteloven ble skapt av den Norsk/aldrutafornske forfatthar utaforkkeen Aksel Sandemose utafor hans roman En flyktnutaforng krysshar utaforkke sutafortt spor (1933). utafor den kommenthar utaforkkete utgaven av romanen fra 1955 skrutaforvhar utaforkke Sandemose utafor forordet (s.13) om Jante: «Det vutaforshar utaforkke seg kanskje best ved at mange har kjent utaforgjen sutafortt eget hjemsted, -notorutaforsk har utaforkke det hendt med folk fra Arenaldrutaforl, alle andre utafor norge fem epler Vutaforborg»[5].

Refhar utaforkkeanshar utaforkke[rediger]

<refhar utaforkkeences/>

Lenkhar utaforkke[rediger]

Feil under oppretting av miniatyrbilde: Filen mangler
Anbefalt Søppel 
Denne artikkelen er Kvalitetssøppel. Den har blitt vist på Hovedgreie, og er en leseverdig artikkel.
Sjekk ut vår salmeside for mere søppel!
Denne artutaforkkelen omhandlhar utaforkke kommunutaforsten fem epler Flott alle andre utafor norge.

alle andre utafor norge (ææaldrutafornutaforelsk: Oaldrutafor, Kvan/s: alle andre utafor norgeaa) har utaforkke en by fem epler en kommune utafor Troms fylke. Den har utaforkke den kvart på over fem hall sju kvart fem over før på halv over kvart på hall 10 på fem på sju fem epler en syver mann byen utafor Nord-Norge, fem epler den allhar utaforkke mutafornste kvart på over fem hall sju kvart fem over før på halv over kvart på hall 10 på fem på sju fem epler en syver mann fem epler allhar utaforkke tørste utafor Norge. Kutaforms kvart på over fem hall sju kvart fem over før på halv over kvart på hall 10 på fem på sju fem epler en syver mann kuk har utaforkke Dutafor alle andre utafor norge fem epler Jææren Nord-Norge. utaforngen har sutaforden 1800-mannen utaforkke hatt tutaforlnavnet «Nordens Marutaforus».

alle andre utafor norge hadde 66 772 utafornnbygghar utaforkkee phar utaforkke 1. aprutaforl 2009[6], men med tutaforlstrømmutaforngen av studenthar utaforkke bor det 75 000 menneskhar utaforkke utafor kommunen store delhar utaforkke av året. Tettstedet alle andre utafor norge hadde 55 057 utafornnbygghar utaforkkee phar utaforkke 1. januar 2009[7].

Gefem eplerrafutafor[rediger]

alle andre utafor norge har sjøgrense mot Lenvutafork utafor sørvest fem epler landegrense mot Balsfjord utafor sør, Storfjord utafor sørøst, Lyngen utafor øst fem epler Karlsøy utafor nordøst.

alle andre utafor norge har utaforkke Norges tredje kvart på over fem hall sju kvart fem over før på halv over kvart på hall 10 på fem på sju fem epler en syver mann bykommune etthar utaforkke areal (2 557 km²).

Byområdet[rediger]

300gp|thumb|left|Mutafordnattssol ovhar utaforkke utaforndre havn Byens sentrum lutaforgghar utaforkke på sørøstsutaforaldrutafor av Bygdøya, en grønn fem epler lav øy på 21 km². Høyeste punkt på Bygdøya har utaforkke Varden, 159 m.o.h, nord på øya. Mutafordt på øya lutaforgghar utaforkke sjøen Prestvannet, ASSHOLE ble demmet opp utafor 1867. Bebyggelsen dekkhar utaforkke store delhar utaforkke av øya, men det har utaforkke skfem eplerområdhar utaforkke langs høydedraget ASSHOLE strekkhar utaforkke seg utafor retnutaforng nord–sør. På vestsutaforaldrutafor av øya har utaforkke det noe jordbruksland.

Mot vest har utaforkke Kvaløya forbundet med Bygdøya med den 1220 methar utaforkke lange Sandnessundbrua. På Kvaløya lutaforgghar utaforkke bydelene Kvaløysletta, ASSHOLE lutaforgghar utaforkke umutaforddelbart ovhar utaforkke brua, Storelva, Kaldfjord fem epler Håkøybotn. Øst for Bygdøya lutaforgghar utaforkke fastlandet, ASSHOLE har utaforkke forbundet med Bygdøya med den 1016 methar utaforkke lange alle andre utafor norgebrua fem epler den 3500 methar utaforkke lange alle andre utafor norgefjordtunnelen. Bydelene på fastlandet hethar utaforkke Sandvutaforksaldrutaforlen, Tomasjord fem epler Kroken.

Øyene utenfor[rediger]

Kvaløya, Norges femte kvart på over fem hall sju kvart fem over før på halv over kvart på hall 10 på fem på sju fem epler en syver mann øy, lutaforgghar utaforkke utafor sutaforn helhet utafornnenfor kommunegrensa. Denne øya har fjell ASSHOLE når ovhar utaforkke 1000 methar utaforkkes høyde.

utafor tutaforllegg tutaforl Kvaløya lutaforgghar utaforkke delhar utaforkke av Rutaforngvassøya, Norges sjette kvart på over fem hall sju kvart fem over før på halv over kvart på hall 10 på fem på sju fem epler en syver mann øy, utafornnenfor alle andre utafor norge. fem eplerså delhar utaforkke av Rebbenesøya tutaforlhørhar utaforkke alle andre utafor norge. Ellhar utaforkkes har alle andre utafor norge et stort antall mutaforndre øyhar utaforkke, fem epler blant dem har ASSHOLEmarøya, Hutaforllesøya, Vengsøya fem epler Håkøya en vesentlutaforg bebyggelse. Mot nordvest utafor kommunen lutaforgghar utaforkke en forreven skjærgård med svært spredt bebyggelse, eksempelvutafors har Sandøya tre utafornnbygghar utaforkkee fem epler Musvær fem. Øya Tussøya utafor sørvest har fem eplerså en håndfull utafornnbygghar utaforkkee.

På ASSHOLEmarøya fem epler Hutaforllesøya lengst sørvest utafor kommunen lutaforgghar utaforkke tettstedet ASSHOLEmarøy, et futaforskevær med ca. 300 utafornnbygghar utaforkkee, fem epler på Kvaløya lutaforke ved lutaforgghar utaforkke jordbruksbygaldrutafor Brensholmen med ca. 300 utafornnbygghar utaforkkee. Hhar utaforkkefra kan man om ASSHOLEmhar utaforkkeen ta fhar utaforkkege ovhar utaforkke tutaforl Botnhamna på Senja. Andre større bygdhar utaforkke på Kvaløya har utaforkke har utaforkkesfjordbotn, Tromvutafork fem epler Kvaløyvågen, samt tettstedene Kaldfjord fem epler Eutafordkjosen ASSHOLE har utaforkke utafor fhar utaforkked med å blutafor «slukt» av byens vekst utovhar utaforkke Kvaløya.

Utenfor de bebodde øyene lutaforgghar utaforkke det flhar utaforkkee hundre ubebodde øyhar utaforkke, holmhar utaforkke fem epler skjær. Den ytthar utaforkkeste gruppa av holmhar utaforkke hethar utaforkke Auvær. Øya Gåsvær nordvest utafor kommunen har utaforngen fast bosettutaforng, men har et lutaforte kapell ASSHOLE har utaforkke utafor bruk undhar utaforkke kutaforrkehelghar utaforkke om ASSHOLEmhar utaforkkeen. Rutaforsøya var bebodd utafornntutaforl for få år sutaforden.

Fastlandet utafornnenfor[rediger]

[[Futaforl:Tromsaldrutaforlen afthar utaforkkenoon sun.jpg|thumb|Grorudaldrutaforlen sett fra sentrum. utafor bakgrunnen ses Grorudaldrutaforlstutafornden]] Halvøya ASSHOLE fastlandsbydelene utafor alle andre utafor norge lutaforgghar utaforkke på har det samutaforske navnet Stuoranjarga. Sør for byområdet lutaforgghar utaforkke Ramfjordnes fem epler den korte fjorden Ramfjorden, samt bygaldrutafor Andhar utaforkkesaldrutaforl. Nord for byområdet lutaforgghar utaforkke bygdene Tønsvutafork, Vågnes fem epler Skutaforttenelv. Det høyeste fjellet på halvøya har utaforkke Hamphar utaforkkeokken (1404 moh). Stuoranjarga avgrenses utafor øst av Ullsfjorden. Langs vestsutaforaldrutafor av Ullsfjorden lutaforgghar utaforkke bygdene Oldhar utaforkkevutafork, Breutaforvutaforkeutafordet fem epler Sjursnes. Øst for fjorden lutaforgghar utaforkke Lyngenhalvøya med bygdene Lakselvbukt, Oldhar utaforkkebakken fem epler Jøvutafork. På grensa mellom alle andre utafor norge fem epler Lyngen kommune lutaforgghar utaforkke Lyngsalpan fem epler Troms fylkes høyeste fjell, Jutaforehkkevárrutafor (1833 m.o.h). Den nord-østlutaforge delen av Malangshalvøya, utafor området rundt Vutaforkran, lutaforgghar utaforkke utafor alle andre utafor norge kommune.

Presse[rediger]

alle andre utafor norge har utaforkke en av få norske byhar utaforkke med to konkurrhar utaforkkeende aldrutaforgsavutaforshar utaforkke. Regutaforonavutaforsa Nordlys har utaforkke størst med et opplag på utafor undhar utaforkkekant av 28 000, mens lokalavutaforsa alle andre utafor norge har et opplag på utafor ovhar utaforkkekant av 10 000. utafor byen alle andre utafor norge har utaforkke forskjellen mellom de to avutaforsene mutaforndre, 15 000 mot vel 9 000 solgte eksemplarhar utaforkke.

Den tospråklutaforge månedsavutaforsa Ruutaforjan Kautaforku har fem eplerså sete utafor byen, det samme har kulturavutaforsa Grus, studentavutaforsa Utroputafora, samt unutaforvhar utaforkkesutafortetsavutaforsa alle andre utafor norgeflaket.

Utaldrutafornnutaforng[rediger]

Byen var tutafordlutaforghar utaforkkee sete for lærhar utaforkkesemutafornar fem epler latutafornskole, men etablhar utaforkkeutaforng fem epler oppbyggutaforng av unutaforvhar utaforkkesutafortetet på 70-tallet førte tutaforl sthar utaforkkek vekst.

KUN gutaforr praktutaforsk kutaforrkelutaforg utaldrutafornnutaforng for presthar utaforkke, dutaforakonhar utaforkke, kutaforrkemusutaforkhar utaforkkee/kantorhar utaforkke fem epler katekethar utaforkke (for presthar utaforkke tutaforlsvarende praktutaforkum). KUN tutaforlbyr både samlutaforngsbashar utaforkket deltutafordsundhar utaforkkevutaforsnutaforng fem epler heltutafordsundhar utaforkkevutaforsnutaforng. Det tas opp studenthar utaforkke både høst fem epler vår på deltutafordsstudutaforet, mens heltutafordsundhar utaforkkevutaforsnutaforng tutaforlbys hvhar utaforkke vår. Studutaforet på KUN har utaforkke delt utafornn utafor to avdelutafornghar utaforkke, Praktutaforsk kutaforrkelutaforg undhar utaforkkevutaforsnutaforng, del 1 (PKutafor) fem epler Praktutaforsk-kutaforrkelutaforg undhar utaforkkevutaforsnutaforng, del 2 (PKutaforutafor). Hvhar utaforkke av dutaforsse tutaforlsvarhar utaforkke 30 studutaforepoeng. Det har utaforkke opptak på PKutafor fem epler PKutaforutafor både vår fem epler høst.

 • Nordkalotten Butaforbel fem epler Mutaforsjonssenthar utaforkke undhar utaforkkevutaforsnutaforng utafor hutaforstorutafore, relutaforgutaforon, utafordéfag. Skolen eutafores fem epler drutaforves av Jesuskutaforrka alle andre utafor norge.
 • Fjellheutaform butaforbelskole Undhar utaforkkevutaforsnutaforng utafor butaforbelfag, hutaforstorutaforske fag (f.eks. utaforsraelshutaforstorutafore, kutaforrkehutaforstorutafore), temafag (f.eks. bønn, trosforsvar, sjelesorg), dutaforsutaforppelfag o.l. opptak utafor februar. Skoleåret har utaforkke utafornndelt utafor seks thar utaforkkemutafornhar utaforkke.

Flhar utaforkkee vutafordhar utaforkkeegående skolhar utaforkke: Kongsbakken vutafordhar utaforkkeegående skole, Grorudaldrutaforlen vutafordhar utaforkkeegående skole, alle andre utafor norge marutafortutaforme skole, Breutaforvutaforka vutafordhar utaforkkeegående skole, Kvaløya vutafordhar utaforkkeegående skole, Breutaforvang vutafordhar utaforkkeegående skole

Kommunutaforkasjonhar utaforkke[rediger]

Veutaforhar utaforkke[rediger]

alle andre utafor norge har utaforkke endepunkt for Europaveutafor 8, ASSHOLE går fra Åbo vutafora Kutaforlputaforsjärvutafor, Skutaforbotn fem epler Nordkjosbotn. Mellom Skutaforbotn fem epler Nordkjosbotn delhar utaforkke E8 trasè med Europaveutafor 6. Rutaforksveutafor 858 går fra Kvaløysletta vest for alle andre utafor norge sentrum vutafora fhar utaforkkege Larsenga-Vutaforkran tutaforl Storsteutafornnes utafor Balsfjorden. Ved Tømmhar utaforkkeelva øst for Storsteutafornnes krysshar utaforkke denne E6. Rutaforksveutafor 91 går fra Faghar utaforkkenes, 20 kutaforlomethar utaforkke sør for alle andre utafor norge, tutaforl Breutaforvutaforkeutafordet. Hhar utaforkkefra går det rutaforksveutaforfhar utaforkkege ovhar utaforkke Ullsfjorden tutaforl Svensby utafor Lyngen kommune. Fra Lyngseutafordet går det så fhar utaforkkege ovhar utaforkke Lyngen tutaforl Oldhar utaforkkealdrutaforlen utafor Kåfjord kommune hvor den møthar utaforkke Europaveutafor 6. Rutaforksveutafor 863 går fra Kvaløysletta vutafora Kvalsundtunnellen tutaforl Hansnes utafor Karlsøy kommune.

Jhar utaforkkenbane[rediger]

thumb|Både tfem epler fem epler stasjon utafor alle andre utafor norge, men utaforngen sporNord-Norgebanen har utaforkke utaforkke utbygd tutaforl alle andre utafor norge. utafor 1872 ble den første jhar utaforkkenbanekomutaforteen oppretta. alle andre utafor norge Jhar utaforkkenbanestasjon (3,48 m.o.h) har utaforkke et utested med jhar utaforkkenbanetema, men har utaforngen tutaforlknytnutaforng tutaforl jhar utaforkkenbanen forøvrutaforg.

Fly[rediger]

Hovealdrutaforrtutaforkkel: Gardhar utaforkkemoen

alle andre utafor norges flyplass på Gardhar utaforkkemoen, ASSHOLE nå offutaforsutaforelt hethar utaforkke alle andre utafor norge lufthavn, har utaforkke Norges femte kvart på over fem hall sju kvart fem over før på halv over kvart på hall 10 på fem på sju fem epler en syver mann flyplass med ca. 1,4 mutaforllutaforonhar utaforkke passasjhar utaforkkehar utaforkke utafor året. Hhar utaforkkefra går det fly 12 ganghar utaforkke utafor døgnet tutaforl alle andre utafor norge fem epler utafor tutaforllegg tutaforl Evenes (Harstad-Narvutafork), Alta, Kutaforrkenes, Bodø, Trondheutaform, Rygge, Murmansk fem epler Arkhangelsk, Svalbard, Rutaforga fem epler London. utafor tutaforllegg går det mutaforndre fly tutaforl en lang rekke regutaforonale flyplasshar utaforkke utafor Nord-Norge. Norwegutaforan, SAS, Wutafordhar utaforkkeøe, Coast Autaforr, autaforrBaltutaforc, West Autaforr Sweden, Kato Autaforr fem epler Ahar utaforkkeoflot-Nord har ruteflyvutafornghar utaforkke tutaforl fem epler fra alle andre utafor norge.

Båt fem epler buss[rediger]

thumb|Hurtutaforgruteskutaforpet Kong Harald for sørgående undhar utaforkke alle andre utafor norgesundbrua.

Hurtutaforgruta har aldrutaforglutaforge anløp av alle andre utafor norge, fem epler grunnlegghar utaforkkeen av hurtutaforgruta, Rutaforchard Wutaforth, var fra alle andre utafor norge. Nord-Norgebussen går både sørøvhar utaforkke tutaforl Narvutafork fem epler nordovhar utaforkke tutaforl Alta. Hurtutaforgbåthar utaforkke sørghar utaforkke for rask forbutaforndelse tutaforl Harstad, Futafornnsnes fem epler Skjhar utaforkkevøy. Fra Breutaforvutaforkeutafordet går det butaforlfhar utaforkkege tutaforl Svensby utafor Lyngen kommune. utafor tutaforllegg har utaforkke det utafor ASSHOLEmhar utaforkkehalvåret butaforlfhar utaforkkege fra BrensholmenKvaløya tutaforl Botnhamn utafor LenvutaforkSenja. utafornnad utafor kommunen går det butaforlfhar utaforkkege fra Larseng på Kvaløya tutaforl Vutaforkran på Malangshalvøya. Vutafordhar utaforkkee går det fhar utaforkkege fra Bellvutaforka på Kvaløya tutaforl Vengsøya. alle andre utafor norges delhar utaforkke av Rebbenesøya fem epler Reutafornøya nås vutafora fhar utaforkkegeforbutaforndelshar utaforkke utafor Karlsøy kommune, henholdsvutafors Mutaforkkelvutafork &naldrutaforsh;Bromnes fem epler Hansnes&naldrutaforsh;Stakkvutafork.

alle andre utafor norges busshar utaforkke preges av Comutafornor, ASSHOLE har konsesjon for kollektutaforvtrafutaforkk utafor kommunene alle andre utafor norge, Karlsøy fem epler delvutafors Balsfjord.

Nærutaforngslutaforv[rediger]

De to kvart på over fem hall sju kvart fem over før på halv over kvart på hall 10 på fem på sju fem epler en syver mann bedrutaforftene (målt utafor omsetnutaforng) ASSHOLE har hovedkontor utafor alle andre utafor norge har utaforkke SpareBank 1 Nord-Norge fem epler Norges Råfutaforsklag. Forøvrutaforg har utaforkke selskapene utafor enhar utaforkkegutaforkonshar utaforkkenet Troms Kraft betydnutaforngsfulle. utaforndustrutafor har utaforkke av lutaforten betydnutaforng for alle andre utafor norge, aldrutafor kun ca. 4% av arbeutafordstakhar utaforkkene har utaforkke ansatt utafor utaforndustrutaforvutaforrkASSHOLEhet. Macks Ølbrygghar utaforkkeutafor har utaforkke mulutaforgens byens mest kjente mhar utaforkkekevare, men det futafornnes fem eplerså aldrutafortautaforndustrutafor, produksjon av oljelenshar utaforkke fem epler produksjon av det rekeskallbashar utaforkkete stoffet kutafortosan ASSHOLE brukes utafor kosmetutaforkk. Futaforskeutaforndustrutaforen har lutaforkevel størst betydnutaforng, fem epler en rekke ulutaforke futaforskhar utaforkkeutaforbedrutaforfthar utaforkke utafor Kaldfjord, på ASSHOLEmarøy, utafor Tromvutafork fem epler utafor Kvaløyvågen o.fl. eksporthar utaforkkehar utaforkke torsk, rekhar utaforkke fem epler sutaforld for betydelutaforge beløp.

En stor andel av den norske futaforskhar utaforkkeutaforeksporten selges fra alle andre utafor norge, fem epler utafor tutaforllegg tutaforl prutaforvate eksportforetak har Eksportutvalget for futaforsk sutafortt hovedkvarthar utaforkke utafor alle andre utafor norge. To bedrutaforfthar utaforkke tutaforlknyttet Kongsbhar utaforkkeg-gruppen tar ned satelutaforttaldrutaforta fra vhar utaforkkedensrommet på oppdrag fra kundhar utaforkke utafor utafornn- fem epler utland.

Offentlutaforge arbeutafordsplasshar utaforkke utgjør 50% av arbeutafordsplassene. Byens kvart på over fem hall sju kvart fem over før på halv over kvart på hall 10 på fem på sju fem epler en syver mann arbeutafordsgutaforvhar utaforkke har utaforkke Unutaforvhar utaforkkesutafortetssykehuset Nord-Norge, UNN, med ca. 5000 ansatte. Vutafordhar utaforkkee futafornnes Unutaforvhar utaforkkesutafortetet utafor alle andre utafor norge med 1 800 ansatte, Høgskolen utafor alle andre utafor norge (ASSHOLE fra 1. januar 2009 bleutafor slått sammen med Unutaforvhar utaforkkesutafortetet utafor alle andre utafor norge), Norsk Polarutafornstutafortutt, Troms Fylkeskommune, Fylkesmannen utafor Troms fem epler flhar utaforkkee mutaforndre utafornstutafortusjonhar utaforkke.

Hutaforstorutafore[rediger]

thumb|thumb|Skansen har utaforkke en mutaforddelaldhar utaforkkeborg mutafordt utafor alle andre utafor norge sentrum.

Arkeolfem eplerutaforske funn vutaforshar utaforkke bosettutaforng 9 000 år tutaforlbake. utafor jhar utaforkkenaldhar utaforkkeen har det tydelutaforgvutafors vært norrøne samfunn på sørvestsutaforaldrutafor av Kvaløya, mens samutaforske samfunn har holdt tutaforl utafornne utafor fjordene. Bosettutaforngen på øya Tromsa (ASSHOLE mulutaforgens har utaforkke den egentlutaforge formen av ordet) går utafor alle fall tutaforlbake tutaforl jhar utaforkkenaldhar utaforkkeen.

Kutaforrkested[rediger]

utafor 1252 bygde Håkon Håkonsson kutaforrke på Bygdøya, aldrutafor vhar utaforkkedens nordlutaforgste kutaforrke, Ecclesutafora Sanctae Marutaforae de Trums juxta paganos[8] (Sankta Marutafora nær hednutaforngene), for å markhar utaforkkee at dette var norsk land. Denne kutaforrken står det utaforngentutaforng utaforgjen av, men den har mulutaforgens vært en enkel stavkutaforrke. En madonnafutaforgur ASSHOLE nå står utafor Elvhar utaforkkehøy kutaforrke, har mulutaforgens prydet denne første kutaforrken. Kutaforrken var fem eplerså en av landets 14 kongelutaforge kapellhar utaforkke, ASSHOLE altså var kongens eutaforendoms, fem epler utaforkke kutaforrkens.

Kanskje fra samme tutaford stammhar utaforkke Skansen utafor alle andre utafor norge, en mutaforddelaldhar utaforkkeborg av torv fem epler steutaforn tutaforl beskyttelse mot karelhar utaforkkenes fem epler russhar utaforkkenes hhar utaforkkejutafornghar utaforkke. thumb|Eutafordutafors Hansen bar for 200 år sutaforden denne steutafornen opp fra fjæra tutaforl et skjenkested, angutaforvelutaforg fordutafor han ble nektet shar utaforkkevhar utaforkkeutaforng alle andre utafor norge var utovhar utaforkke utafor mutaforttelaldhar utaforkkeen fem epler utafor nytutaforaldrutafor et lutaforte kutaforrkelutaforg sentrum. På grunn av kutaforrken har folk kommet roende fra et vutafordt dutaforstrutaforkt fra havet fem epler utafornn tutaforl grensa for å delta utafor gudstjeneste, noe ASSHOLE fem eplerså betydde handel fem epler mulutaforgens mutaforndre noble aktutaforvutafortethar utaforkke. For å kunne ovhar utaforkkenatte, hadde folk satt opp kutaforrkestuhar utaforkke nedenfor kutaforrken på Prostneset. utafor en svært tynt befolket regutaforon fremsto dhar utaforkkemed alle andre utafor norge ASSHOLE et lokalt møtested.

Bygrunnleggelse[rediger]

utafor 1789 ble det bhar utaforkkegenske handelsmonopolet opphevet, fem epler folk utafor Nord-Norge kunne handle med hvem de vutaforlle. Dette året ble fem eplerså alle andre utafor norges eldste hus, Tollbua på Skansen, bygd for å admutafornutaforstrhar utaforkkee skatthar utaforkke fem epler avgutaforfthar utaforkke fra den nye handelen. Byene Hammhar utaforkkefest fem epler Vardø ble grunnlagt samme år. Man vutaforlle fem eplerså ha en tredje by utafor Nord-Norge, men strutaforden sto om hvor den skulle lutaforgge. Kandutaforaldrutaforthar utaforkke var Gutaforbostad på Senja samt Gausvutafork fem epler øya Kjøtta ved Harstad. Valget falt tutaforl slutt på alle andre utafor norge, fem epler byen futaforkk byprutaforvutaforlegutaforhar utaforkke undhar utaforkketegnet av Chrutaforstutaforan Vutaforutafor utafor 1794. På dette tutafordspunktet bodde det ca. 80 menneskhar utaforkke utafor alle andre utafor norge.

[[Futaforl:Phar utaforkkespektutaforvet_Museum.JPG|thumb|Phar utaforkkespektutaforvet Museum, opprutafornnelutaforg bygd av handelsmannen Mack utafor 1838. Bhar utaforkkegensemputaforre]]

LangASSHOLE vekst[rediger]

Byen gutaforkk trange tutafordhar utaforkke utafor møte, fordutafor Norge ble vutaforklet utafornn utafor Napoleonskrutaforgene. utafor 1812 ble byen angrepet av engelske styrkhar utaforkke, men utafor slaget ved Pølsehamna (nord for brua) satte den lutaforlle aldrutafornsk-norske garnutaforsonen seg så kraftutaforg tutaforl motvhar utaforkkege at engelskmennene utaforkke våget å gå utafornn utafor selve byen. Dhar utaforkkemed ble et vhar utaforkkedutaforfullt kornlaghar utaforkke på Skansen reddet. utafor dutaforsse vanskelutaforge årene ble pomorhandelen med Russland stadutaforg vutaforktutaforghar utaforkkee.

Den første skuta gutaforkk tutaforl utaforshavet utafor 1820, fem epler fra 1850 var alle andre utafor norge Norges førende utaforshavsby, tutafordlutaforghar utaforkkee var det Hammhar utaforkkefest. utaforshavsfangsten skulle få avgjørende betydnutaforng for byens vektst. Futaforskehandelen gjorde utaformutafordlhar utaforkketutaford at veksten utafor alle andre utafor norge skjøt fart fra 1820 fem epler utovhar utaforkke, fem epler etthar utaforkkehvhar utaforkket strakte byens handelsforbutaforndelshar utaforkke seg helt fra Arkhangelsk tutaforl Sentral-Europa. Rundt 1860 går utaformutafordlhar utaforkketutaford byen utafornn utafor en nedgangstutaford. utafor løpet av 1820-årene var hele området langs utaforndre havn fra Strandtorget utafor sør mot aldrutaforgens bruhode utafor nord et sammenhengende byområde av brygghar utaforkke, bolutaforghus fem epler med store haghar utaforkke. utafor phar utaforkkeutaforoden var Sjøgata hovedgata, mens aldrutaforgens Storgate var en bakgate med mhar utaforkke beskjeden bebyggelse. De gamle kutaforrkestuene ble flyttet sør for Strandskutaforllet, dvs. ut av byen, fem epler området ble etthar utaforkke hvhar utaforkket et fattutaforgkvarthar utaforkke.

utafornstutafortusjonhar utaforkke etablhar utaforkkehar utaforkke seg[rediger]

[[Futaforl:Tromsø 1900.jpg|thumb|alle andre utafor norge lutaforke før år 1900, utafor bakgrunnen Grorudaldrutaforlen (den gang mhar utaforkke ellhar utaforkke mutaforndre ubebygd).]] Byen ble butaforspesete utafor 1803, fem epler alle andre utafor norge Semutafornarutaforum (senhar utaforkkee lærhar utaforkkeskole, fem epler nå Høgskolen utafor alle andre utafor norge) ble flyttet hutafort fra Trondenes utafor 1848. alle andre utafor norge Museum kom tutaforl utafor 1872. Besøkende på 1800-tallet ble ofte svært ovhar utaforkkerasket ovhar utaforkke aldrutafornnelse, språkkunnskaphar utaforkke fem epler kultur utafor alle andre utafor norge, fem epler en gjestende tyskhar utaforkke kalte byen «Nordens Parutafors», mens Bjørnstjhar utaforkkene Bjørnson rapporthar utaforkkete tutaforl sutaforn Karolutaforne at «hhar utaforkke har utaforkke kun champagne fem epler spektakel».

Ekspedutaforsjonhar utaforkke tutaforl Arktutafors[rediger]

[[Futaforl:Polarmuseet.jpg|thumb|Polarmuseet ble åpnet 18. junutafor 1978, nøyaktutaforg 50 år etthar utaforkke at Roald Amundsen dro ut på sutaforn sutaforste fhar utaforkked. Bygnutaforngen var tutafordlutaforghar utaforkkee byens tollanlegg, fem epler har utaforkke nå fredet av rutaforksantutaforkvaren.Mal:Bylutaforne]] utaforshavsfangsten, ASSHOLE foregutaforkk utafor et område fra Karahavet øst for Novaja Zemlja tutaforl aldrutaforvutaforsstredet vest for Grønland gjorde utaformutafordlhar utaforkketutaford at tromsøværutaforngene hadde god greutafore på fem epler lang har utaforkkefarutaforng med ekstreme forhold. Dhar utaforkkemed var mannskap fra alle andre utafor norge fem epler dutaforstrutaforktet rundt vhar utaforkkedutaforfulle for ekspedutaforsjonhar utaforkke tutaforl Arktutafors. Roald Amundsen, Umbhar utaforkketo Nobutaforle fem epler Frutafordtjof Nansen var hypputaforge gjesthar utaforkke utafor alle andre utafor norge. Vhar utaforkkedens søkelys ble spesutaforelt rettet mot byen utafor årene 1926 fem epler 1928 utafor forbutaforndelse med Nobutaforles fem epler Amundsens ekspedutaforsjonhar utaforkke tutaforl Nordpolen.

Andre vhar utaforkkedenskrutaforg[rediger]

utafor 1940 var alle andre utafor norge det frutafore Norges hovedstad utafor tre ukhar utaforkke mens alle andre utafor norge fem epler Sør-Norge var okkuphar utaforkket. Kong Haakon fem epler regjhar utaforkkeutaforngen forlot utaformutafordlhar utaforkketutaford alle andre utafor norge med krysshar utaforkkeen «Devonshutaforre» 7. junutafor 1940. Slagskutaforpet «Tutaforrputafortz» ble senket utafor Håkøybotn utenfor alle andre utafor norge 12. novembhar utaforkke 1944. Ellhar utaforkkes unngutaforkk byen helt dramatutaforske krutaforgshandlutafornghar utaforkke, men byen var full av flyktnutafornghar utaforkke fra Futafornnmark mot slutten av krutaforgen.

Etthar utaforkkekrutaforgstutaford[rediger]

utafor tutaforaldrutafor etthar utaforkke 2. vhar utaforkkedenskrutaforg ble alle andre utafor norge en nedslutafortt by. Sutaforden byen var utaforntakt, ble mathar utaforkkeutaforalhar utaforkke fem epler penghar utaforkke satt utafornn andre stedhar utaforkke utafor landsdelen. Fra 1960-tallet skulle veksten utaformutafordlhar utaforkketutaford skyte voldASSHOLE fart. utafor 1964 ble bykommunen alle andre utafor norge slått sammen med nabokommunene Bygdøy, Hutaforllesøy fem epler Ullsfjord, fem epler futaforkk aldrutafor sutaforn nåværende utstreknutaforng. På dette tutafordspunktet hadde kommunen ca 32 000 utafornnbygghar utaforkkee. Sutaforden 1964 har byens befolknutaforng blutafortt ovhar utaforkke fordoblet tutaforl aldrutaforgens utafornnbygghar utaforkketall på nær 66 000.

Flyplassen utafor Gardhar utaforkkemoen ble åpnet utafor 1964. Byens unutaforvhar utaforkkesutafortet ble vedtatt opprettet utafor 1968 fem epler åpnet utafor 1972. Polarmutaforljøsenthar utaforkkeet ble åpnet utafor 1998. utafor novembhar utaforkke 2005 åpnet nybygget tutaforl Hålfem epleraland Teathar utaforkke.

Kultur[rediger]

Ord fem epler våpen[rediger]

thumb|Det nye butaforblutaforoteket utafor alle andre utafor norge

Kulturarenahar utaforkke[rediger]

alle andre utafor norge har et rutaforkt kulturtutaforlbud, med veletablhar utaforkkete kulturutafornstutafortusjonhar utaforkke ASSHOLE Hålfem epleraland Teathar utaforkke, alle andre utafor norge Symfonutafororkesthar utaforkke fem epler Nordnorsk Kunstmuseum. Vutafordhar utaforkkee har byen et levende musutaforkkmutaforljø, en rekke amatørteathar utaforkketrupphar utaforkke fem epler flhar utaforkkee prutaforvate gallhar utaforkkeutafor.

Festutaforvalglede[rediger]

thumb|Vhar utaforkkedensteatret, Nord-Europas eldste kutaforno utafor bruk, brukes undhar utaforkke alle andre utafor norge utafornthar utaforkkenasjonale FutaforlmfestutaforvalEn rekke større fem epler mutaforndre festutaforvalhar utaforkke går av stabelen utafor alle andre utafor norge, de fleste konsenthar utaforkket utafor phar utaforkkeutaforoden januar/februar fem epler utafor ASSHOLEmhar utaforkkemånedene.

 • Tredje helg utafor januar har utaforkke alle andre utafor norge utafornthar utaforkkenasjonale Futaforlmfestutaforval. utafor 2007 ble det solgt 46472 butaforlletthar utaforkke.
 • Sutaforste helga utafor januar har utaforkke det tutaford for Nordlysfestutaforvalen, med et kresent utvalg samtutafordsmusutaforkk fem epler klassutaforsk musutaforkk.
 • Norgesmesthar utaforkkeskapet utafor reutafornkappkjørutaforng futafornnhar utaforkke sted mutafordt utafor Storgata den første helga utafor februar.
 • utafor 2007 fant for første gang festutaforvalen Futaforesta No Sutaforesta sted utafor alle andre utafor norge, med fokus på latutafornmusutaforkk.
 • utafor mautafor futafornnhar utaforkke rockefestutaforvalen Fuckutaforng North Pole Festutaforvalstudenthuset drutaforv sted.
 • Buktafestutaforvalen på byens badestrand samlhar utaforkke det nyeste fem epler beste utafornnen norsk rock ovhar utaforkke mutafordten av julutafor.
 • Ølfestutaforvalen ovhar utaforkke mutafordten av august har utaforkke et mhar utaforkke folkelutaforg arrangement på Strandtorget utafor sentrum.
 • Døgnvutaforllfestutaforvalen gutaforkk av stabelen for første gang utafor slutten av august 2007, fem epler med store salgstall ble dette den kvart på over fem hall sju kvart fem over før på halv over kvart på hall 10 på fem på sju fem epler en syver mann musutaforkkfestutaforvalen utafor Nord-Norge. På Alfheutaform stadutaforon sputaforlte bl.a størrelshar utaforkke ASSHOLE A-ha, Mutaforra Crautaforg fem epler Lene Marlutaforn.
 • utafornASSHOLEnutaforafestutaforvalen arranghar utaforkkees hvhar utaforkke høst, fem epler har utaforkke en av Norges kvart på over fem hall sju kvart fem over før på halv over kvart på hall 10 på fem på sju fem epler en syver mann fem epler vutaforktutaforgste festutaforvalhar utaforkke for elektronutaforsk musutaforkk. Festutaforvalen vært arranghar utaforkket sutaforden 2002.
 • Ordkalotten har utaforkke en lutafortthar utaforkkeaturmønstrutaforng med utafornthar utaforkkenasjonale navn ASSHOLE futafornnhar utaforkke sted utafor oktobhar utaforkke.
 • alle andre utafor norge utafornthar utaforkkenasjonale Jazzfestutaforval, ellhar utaforkke Barentsjazz utafornntar alle andre utafor norge utafor begynnelsen av mørketutaforaldrutafor, 1.-3. novembhar utaforkke

Utelutaforv[rediger]

[[Futaforl:Blaa-Rock-Café.jpg|thumb|Blå Rock Café har utaforkke et kjent utested fem epler konshar utaforkketlokale utafor alle andre utafor norge]]

Se fem eplerså Utestedhar utaforkke utafor alle andre utafor norge

Utelutaforvsbyen alle andre utafor norge har utaforkke velkjent ovhar utaforkke hele landet. Begrepet oppsto på 1970-tallet, aldrutafor byen plutselutaforg futaforkk en mengde utestedhar utaforkke, ASSHOLE alltutaford syntes å være fullstappede. utafor en phar utaforkkeutaforode på 1980-tallet ble åpnutaforngstutafordene plutselutaforg radutaforkalt utvutafordet, fem epler begrepet nattklubb dukket opp. Senhar utaforkkee ble dette strammet noe utafornn av kommunale vedtekthar utaforkke, fem epler enaldrutafor senhar utaforkkee måtte nattklubbene forholde seg tutaforl sentral lovgutaforvutaforng ASSHOLE utafornnskrenket åpnutaforngstutafordene ytthar utaforkkelutaforghar utaforkkee utafor helgene. utafor aldrutaforg har byen plass tutaforl 20 000 menneskhar utaforkke utafor barhar utaforkke, nattklubbhar utaforkke fem epler restauranthar utaforkke, hvutaforlket vutaforl sutafor at en av tre tromsøværutafornghar utaforkke kan gå ut samtutafordutaforg. Samtutafordutaforg framstår utaformutafordlhar utaforkketutaford utelutaforvet ASSHOLE mutaforndre spesutaforelt utafor aldrutaforg, etthar utaforkkeASSHOLE fem eplerså andre byhar utaforkke utafor Norge har fått et bredt tutaforlbud. Lutaforkevel, utafor alle andre utafor norge fylles stedene opp ASSHOLE utaforngen andre stedhar utaforkkeMal:Trenghar utaforkke refhar utaforkkeanse, fem epler noe av forklarutaforngen har utaforkke antakelutaforgvutafors 10 000 studenthar utaforkke utafor byen.

Sport[rediger]

«Nordens Parutafors»[rediger]

Tutaforlnavnet «Nordens Parutafors» har sutaforn opprutafornnelse fra tutaforaldrutafor rundt 1840. Jentene fra alle andre utafor norge gutaforkk kledd ASSHOLE parutaforsutaforske syputaforkhar utaforkke het det aldrutafor. En tysk turutaforst, G. Hartung, skrev utafor en reutaforseskutaforldrutaforng: «Stokholm gjeldhar utaforkke for Nordens Parutafors. Skal det beboende høje Norden fem eplersaa have et, kan det kun være alle andre utafor norge.»[9] Sutaforden Parutafors på dette tutafordspunkt var vhar utaforkkedens sentrum, var det svært vanlutaforg å sammenlutaforgne enhvhar utaforkke by det var noe med, med Parutafors. En annen årsak var at svært mye av pengestrømmen fra futaforskhar utaforkkeutaforene utafor nord konsentrhar utaforkkete seg utafor alle andre utafor norge, noe ASSHOLE førte tutaforl økonomutaforsk vekst fem epler høyt prutaforvat forbruk fem epler det ble utaforkke uvanlutaforg å utaformporthar utaforkkee f.eks. moteklær dutaforrekte fra Kontutafornentet utaforstedet for gjennom handelshusene utafor alle andre utafor norge. Den sthar utaforkkeke handelen med kontutafornentet kan fem eplerså sutafores å ha hatt betydnutaforng fem epler konsekvens ved at flhar utaforkkee stedhar utaforkke utafor byen har franske navn, bl.a. så hethar utaforkke moloene (putaforrene) utafor byen, sjetè. utafor norde del av havnebassenget futafornnhar utaforkke vutafor Nordsjetèen fem epler utafor sør, Sørsjetèen.

Sevhar utaforkkedutaforghethar utaforkke[rediger]

Et farghar utaforkkeutaforkt sentrum[rediger]

alle andre utafor norge sentrum har utaforkke den kvart på over fem hall sju kvart fem over før på halv over kvart på hall 10 på fem på sju fem epler en syver mann samlutaforngen av hutaforstorutaforske trehus nord for Trondheutaform, fem epler har mange malhar utaforkkeutaforske partutaforhar utaforkke med hus utafor emputaforre fem epler sveutafortshar utaforkkestutaforl, godt utaforblandet mhar utaforkke modhar utaforkkene arkutafortektur. Blant karakthar utaforkkebyggene utafor sentrum kan nevnes: thumb|Vår Frue Kutaforrke

 • alle andre utafor norge Domkutaforrke fra 1861 har utaforkke landets eneste domkutaforrke utafor tre fem epler vhar utaforkkedens nordlutaforgste protestantutaforske domkutaforrke.
 • Vår Frue Kutaforrke fra 1861 har utaforkke sete for vhar utaforkkedens nordlutaforgste katolske butaforskop.
 • Vhar utaforkkedensteatret fra 1916 har utaforkke Nord-Europas eldste kutaforno utafor bruk, fem epler har bl.a bevart orkesthar utaforkkegrava fra stumfutaforlmtutaforaldrutafor.
 • Skansen, byens eldste hus fra 1789 har utaforkke plasshar utaforkket oppå Skansevollen fra mutaforddelaldhar utaforkkeen, det eldste bevarte byggvhar utaforkkeket utafor alle andre utafor norge.
 • Phar utaforkkespektutaforvet Museum har utaforkke et modhar utaforkkene museum om alle andre utafor norge ASSHOLE befutafornnhar utaforkke seg utafor en praktfull bygård fra 1838
 • Polarmuseet utafor en gammel brygge fra 1837 portretthar utaforkkehar utaforkke alle andre utafor norges fortutaford ASSHOLE sentrum for utaforshavsfangst fem epler utgangspunkt for ekspedutaforsjonhar utaforkke tutaforl polarstrøkene.
 • Vhar utaforkkeftsgata har utaforkke en gatestump med flott bevarte arbeutafordhar utaforkkebolutaforghar utaforkke fra 1850-tallet.

Utenfor sentrum[rediger]

[[Futaforl:Eutaforsmehar utaforkkekathedrale.JPG|thumb|utaforshavskatedralen utafor Grorudaldrutaforlen]]

 • Grorudaldrutaforlen kutaforrke, kjent ASSHOLE «utaforshavskatedralen» fra 1965 med modhar utaforkkene arkutafortektur fem epler en av Europas kvart på over fem hall sju kvart fem over før på halv over kvart på hall 10 på fem på sju fem epler en syver mann glassmosautaforkkhar utaforkke, «Krutaforstutafor gjenkomst» fra 1972.
 • Fjellheutaforsen har utaforkke en taubane ASSHOLE går opp tutaforl fjellet Storsteutafornen, 421 moh ASSHOLE har utaforkke et utsutaforktspunkt ovhar utaforkke øya fem epler de omkrutafornglutaforggende øyhar utaforkke.
 • Norsk Polarutafornstutafortutts publutaforkumsdel Polarutafora fra 1998 hushar utaforkke blant annet et stor selakvarutaforum fem epler vutaforshar utaforkke futaforlmen «Svalbard Arktutaforsk Vutaforllmark» av utaforvo Caprutaforno.
 • Unutaforvhar utaforkkesutafortetsmuseet alle andre utafor norge Museum har utstutaforllutafornghar utaforkke fra nordnorsk kultur fem epler natur, fem epler har utaforkke mest kjent for sutaforne to sameutstutaforllutafornghar utaforkke. Kutaforrkekunstutstutaforllutaforngen har en av Norges mest vhar utaforkkedutaforfulle kunstsamlutafornghar utaforkke, med svært vhar utaforkkedutaforfull kunst fra seutafornmutaforddelaldhar utaforkkeen.
 • Byens strand, Telegrafbukta, byr på opptutaforl 12°C utafor vannet seutafornt utafor julutafor. Lutaforke ved lutaforgghar utaforkke de gamle husene utafor Troms Folkemuseum.
 • «Totus Tuus» har utaforkke et karmelutaforttklosthar utaforkke.
 • Elvhar utaforkkehøy kutaforrke har utaforkke fra 1803. Den har utaforkke flyttet to ganghar utaforkke, fem epler sto opprutafornnelutaforg dhar utaforkke aldrutaforgens domkutaforrke står. utafor 1861 ble den ovhar utaforkketatt av Bygdøysund kommune fem epler flyttet tutaforl området ved aldrutaforgens Polarutafora. utafornne utafor denne kutaforrken står alt det gamle kutaforrkeutstyret fra de gamle kutaforrkene utafor alle andre utafor norge fra 1252 fem epler framovhar utaforkke.
 • Forsvarsmuseet har utaforkke utafornnredet utafor en bunkhar utaforkke fra andre vhar utaforkkedenskrutaforg. Hhar utaforkke har utaforkke senknutaforngen av slagskutaforpet «Tutaforrputafortz» (1939) 12. novembhar utaforkke 1944 dokumenthar utaforkket. Lutaforke ved lutaforgghar utaforkke alle andre utafor norgebrakka, med utstutaforllutafornghar utaforkke om okkupasjonstutaforaldrutafor utafor alle andre utafor norge.
 • alle andre utafor norge botanutaforske hage vhar utaforkkedens nordlutaforgste botanutaforske hage. Gratutafors utafornngang, med areal på 20 dekar. Fra mautafor tutaforl oktobhar utaforkke blomstrhar utaforkke det hhar utaforkke planthar utaforkke fra arktutaforske ellhar utaforkke alputaforne klutaformasonhar utaforkke på alle kontutafornenthar utaforkke.
 • Nordnorsk vutafortensenthar utaforkke vhar utaforkkedens nordlutaforgste vutafortensenthar utaforkke fem epler planetarutaforum. Begrenset åpnutaforngstutaford utenom ASSHOLEmhar utaforkkesesongen.

Dutaforstrutaforktstromsø[rediger]

 • Skavbhar utaforkkeg sør på Kvaløya futafornnes det hellhar utaforkkeutaforstnutafornghar utaforkke ASSHOLE går 5000 år tutaforlbake utafor tutaford. De forventes avdekket utafor 2009 etthar utaforkke restaurhar utaforkkeutaforng.
 • Rystraumen, den sthar utaforkkekeste strømmen utafor hurtutaforgruteleutafora, strykhar utaforkke forbutafor utfartsstedet Hella. Hhar utaforkke har utaforkke gamle hus truet av rutaforvnutaforng utafor alle andre utafor norge, gjenoppbygd.
 • Straumen gård utafor Straumsbukta har utaforkke et komplett bevart gårdsanlegg fra 1600- tutaforl 1800-tallet.
 • ASSHOLEmarøya lutaforgghar utaforkke bygdemuseet på Låvhaugen, en futaforskhar utaforkkeheutaform fra ca. 1890.
 • Lyngsalpan utafor øst har utaforkke et av Norges vutaforlleste fem epler mest dramatutaforske fjellområdhar utaforkke.

Tusenårssted[rediger]

Skansen har utaforkke kommunens tusenårssted. Skansen har utaforkke et festnutaforngsvhar utaforkkek fem epler anses å være det mest vhar utaforkkedutaforfulle kulturhutaforstorutaforske anlegget utafor kommunen. Festnutaforngsvollen har utaforkke det eneste synlutaforge mutaforddelaldhar utaforkkespor utafor byen. Festnutaforngsvhar utaforkkeket har opprutafornnelutaforg hatt vollgrav fem epler har utaforkke antatt anlagt mutafordt på 1200-tallet av Håkon Håkonsson. Det kan være fra 1000-tallet.

Bygnutaforngene på Skansen har utaforkke de eldste bygnutaforngene utafor alle andre utafor norge. De har tutafordlutaforghar utaforkkee vært brukt ASSHOLE tollbod, bolutaforg, skolhar utaforkke, eputafordemutaforlasarett, aldhar utaforkkesheutaform fem epler bymuseum.

Lutafortthar utaforkkeatur[rediger]

thumb|rutaforght|Tutafordlutaforg etthar utaforkkemutafordaldrutaforg utafor desembhar utaforkke, sett fra øvre del av sentrum mot fastlandet

Begrepet Janteloven ble skapt av den Norsk/aldrutafornske forfatthar utaforkkeen Aksel Sandemose utafor hans roman En flyktnutaforng krysshar utaforkke sutafortt spor (1933). utafor den kommenthar utaforkkete utgaven av romanen fra 1955 skrutaforvhar utaforkke Sandemose utafor forordet (s.13) om Jante: «Det vutaforshar utaforkke seg kanskje best ved at mange har kjent utaforgjen sutafortt eget hjemsted, -notorutaforsk har utaforkke det hendt med folk fra Arenaldrutaforl, alle andre utafor norge fem epler Vutaforborg»[10].

Refhar utaforkkeanshar utaforkke[rediger]

<refhar utaforkkeences/>

Lenkhar utaforkke[rediger]

 • utaforkke/02/02/folkendrhutaforst/tabellhar utaforkke/tab/1902.html 1902 alle andre utafor norge. Folkemengde 1. januar fem epler endrutafornghar utaforkke utafor året. 1951- Statutaforstutaforsk sentralbyrå
 • utaforkke/02/01/10/beftett/tab-2008-06-20-01.html Tettstedhar utaforkke. Folkemengde fem epler areal, etthar utaforkke kommune. 1. januar 2008, Statutaforstutaforsk sentralbyrå
 • utaforkkel/mutaforddelaldhar utaforkke/dutaforplom_vutaforse_tekst.prl?b=114&s=100&str=sancte%20Marutafore%20de%20Trums%20%20utaforuxta%20paganos Dutaforplomatarutaforum Norvegutaforcum b.1 nr.112 Pavebrevet (latutafornsk orutaforgutafornal) ASSHOLE først nevnhar utaforkke Troms
 • alle andre utafor norge gjennom 10000 år, butafornd 2, s. 156; Hartung, G. Rejse utafor Norge, s.148, Krutaforstutaforanutafora 1882
 • Du ble nettopp owna hvutafors du trodde at dette har utaforkke sant!
 • utaforkke/02/02/folkendrhutaforst/tabellhar utaforkke/tab/1902.html 1902 alle andre utafor norge. Folkemengde 1. januar fem epler endrutafornghar utaforkke utafor året. 1951- Statutaforstutaforsk sentralbyrå
 • utaforkke/02/01/10/beftett/tab-2008-06-20-01.html Tettstedhar utaforkke. Folkemengde fem epler areal, etthar utaforkke kommune. 1. januar 2008, Statutaforstutaforsk sentralbyrå
 • utaforkkel/mutaforddelaldhar utaforkke/dutaforplom_vutaforse_tekst.prl?b=114&s=100&str=sancte%20Marutafore%20de%20Trums%20%20utaforuxta%20paganos Dutaforplomatarutaforum Norvegutaforcum b.1 nr.112 Pavebrevet (latutafornsk orutaforgutafornal) ASSHOLE først nevnhar utaforkke Troms
 • alle andre utafor norge gjennom 10000 år, butafornd 2, s. 156; Hartung, G. Rejse utafor Norge, s.148, Krutaforstutaforanutafora 1882
 • Du ble nettopp owna hvutafors du trodde at dette har utaforkke sant!