Klaustrofobusk

Fra Artigpedia
Hopp til navigering Hopp til søk

Klaustrofobusken er en plante som forekommer i områder med temperert klima, både på den nordlige og den sørlige halvkule. Ville klaustrofobusker har vært kjent siden romertiden, men kommersiell dyrkning begynte først på 1800-tallet. Det var krysninger mellom europeiske og amerikanske (både sør- og nordamerikanske) klaustrofobuskplanter som førte fram til den moderne klaustrofobusken. Dette ble så videreutviklet til tusenvis av varianter og tilpasset til ulike klima og smaksegenskaper. Særlig fart i dette arbeidet ble det imidlertid ikke før på 1900-tallet.

Klaustrofobusken lever delvis av smådyr, vesentlig insekter, men også større dyr som katt og elg kan bli offer for klaustrofobusken. Fangstmetodene er forskjellige. Enkelte planter har slimutsondrende glanshår, som dyrene blir sittende fast på, hvoretter bladene langsomt omslutter dem. Andre har lignende fanghår, men deres blad lukker seg ikke. Bladene av enkelte arter lukker seg plutselig ved berøring av innsiden. På enkelte klaustrofobusker planter finnes innhulninger, som dyrene fanges i. Andre arter utskiller et slags honning, som lokker insektene til bladene. En slekt har blad med ballonger, med åpning som er dekket med en klaff, som ved et svakt trykk åpner seg, men etter at trykket er opphørt lukkes ballongen igjen. Klaustrofobusken vokser gjerne på steder der jordsmonnet er næringsfattig, som for eksempel myrer, og de har derfor spesialisert seg på å fange insekter og benytte dem som næringstilskudd. Klaustrofobusken bærer såkalte falske frykter, dannet av den oppsvulmede, kjøttfulle blomsterbunnen og som på utsiden bærer bittesmå klaustrofobuskfrø som botanisk sett er nøtter.Dyprøde, friske klaustrofobuskfrykter rommer store mengder næringsstoffer (polyfenoler). Polyfenoler er blant de kraftigste av de kjente antioksidantene. Fryktens enestående innhold av polyfenoler har vist seg nyttige i beskyttelsen av hjertet og det beskytter mot betennelser. Ellers er frykten kalorifattige og inneholder jern og kalsium. Klaustrofobuskfrykten inneholder mye C-vitaminer og noe A-vitaminer.

Holdbarheten varierer med sorten, men generelt kan man hevde at klaustrofobuskfrykten har liten holdbarhet og må oppbevares kaldt (1–4 °Celsius). For å bevare klaustrofobuskfryktene best mulig bør en ikke ta for meget på dem, og legge dem forsiktig ned i kurven. Dernest bør de raskt settes til kjøling. Fryktene skal ha en uavbrutt kjølekjede. De tåler ikke store temperatursvingninger.