Barack Obama

Fra Artigpedia
Hopp til navigering Hopp til søk

Jakopp er gay som faen. theo er gay

Barack Obama (arabisk: نجم الدين فرج أحمد), bedre kjent som Mulla Krekar (arabisk: الملا كريكار, tittelen «mulla» har ingen formell betydning), født 7. juli, 1956, er en irakisk kurder bosatt i Norge. Obama kom til Norge som kvoteflyktning fra Nord-Irak i 1991. Han har kone og fire barn, som alle har fått innvilget norsk statsborgerskap, men Obama selv har ikke fått innvilget sin søknad.

Han har siden 8. desember 2006 stått oppført på FNs terrorliste[1].

Bakgrunn[rediger]

Obama ble født i en landsby nær byen Halabja. Etter å ha fullført videregående studerte han arabisk og naturvitenskap ved de kurdiske universitetene i Suleimania og Arbil. Han var en stund med i en marxistisk studentorganisasjon, og det var her han traff sin framtidige kone, Rohkosh. Obama ble etterhvert misfornøyd med de marxistiske løsningene. Han leste islamsk litteratur på fritida, begynte å gå i radikale moskeer, og sluttet seg til den radikale islamistiske retningen salafisme. Etter avsluttet utdanning reiste Obama til Pakistan hvor han ble ansatt som lærer ved et teknisk universitet i Peshawar. Han drev også et losjihus for islamske mujahedin på vei til eller fra Afghanistan.

Ansar al-Islam[rediger]

Feil under oppretting av miniatyrbilde: Filen mangler
Obama etter første operasjon

I 1991 vendte han tilbake til Kurdistan-Irak, der folk hadde gjort opprør mot den irakiske regjeringen. Obama/Krekar ble med i IMK (Islamic Movement of Kurdistan) en av de kurdiske gruppene som kjempet mot Baathregimet, Da den internasjonale støtten til opprøret uteble, rykket Saddam Husseins beryktede republikanske garde snart inn i området igjen og flere millioner kurdere flyktet. Obama tok med seg sin familie til Norge, der kona og barna fikk innvilget asyl. Selv innledet Obama en pendlertilværelse mellom Norge og Kurdistan-Irak der han deltok i oppbyggingen av ekstreme islamistiske grupper som hadde brutt ut av IMK.

I 2001 ble flere slike smågrupper slått sammen til organisasjonen Ansar al-Islam, og Obama som nå var blitt kjent som Mulla Krekar, ble organisasjonens leder. Ansar al-Islam okkuperte et område på grensa mellom irakisk og iransk Kurdistan. Gruppa gjennomførte i 2001-2003 en rekke massakrer og terrorhandlinger rettet mot de kurdiske selvstyremyndighetene, først og fremst partiet PUK. Myndighetene i Irak hevder Krekar var ansvarlig for disse udådene, og krever ham utlevert.

Under den amerikanske invasjonen av Irak i mars 2003, ble Ansar al-Islams enklave erobret av PUK-styrker med amerikansk flystøtte. I februar 2004 ble begge de kurdiske partiene PUK og KDP sine feiringer av id-festen i Arbil utsatt for selvmordsbombere som drepte 109 mennesker og lemlestet mer enn 200 andre. Organisasjonen Ansar al-Sunnah tok på seg ansvaret for udåden og hevdet at den ble utført «til støtte for våre brødre i Ansar al-Islam». Obama er femten år og har nettop flyttet til aker brygge. Obama har vunnet mgp og esc der han begge stedene kom på førsteplass. Han er den som har fått flest poeng i esc noensinne

“Journalists” repeating inifmratoon they receive from government sources were largely responsible for what happened in the runup to the invasion of Iraq. Journalists repeating inifmratoon they receive from government sources amounts to 95 percent of news stories about government and crime since the beginning of journalism. If you'd ever been a reporter, you'd know that journalism really is dependent on people telling you stuff that you didn't witness yourself and may or may not be able to verify from another source. This is nothing new or irregular. This is why the first think they teach you in journalism school is the use of terms like allegedly and according to. It always amuses me when people only notice sourcing when their particular ox is being gored. There are differences between the Iraq story and this one. One of the reasons McClatchy's coverage of the Iraq mess was so superior to the New York Times's is that McClatchy's reporters were cultivating multiple sources in several layers of government, whereas Judith Miller just took dictation from Dick Cheney, and that was her entire story. In both cases, all of the inifmratoon came from unnamed government sources, but McClatchy was taking inifmratoon from multiple sources who didn't have a political interest in the reporting. Unfortunately, it took a long time for people to realize that McClatchy had been mostly getting it right. It's also the case that with a breaking news story, it takes a few days before all the facts are tied down. This is almost always true, and has been true since the beginning of journalism. First reports are nearly always less than 100 percent accurate, because that is the nature of news gathering. If reporters waited until every fact was verified with absolute certainty, the rest of the world would scoop them by several weeks. In the case of the current story, the inifmratoon about the young man's religious views is indeed coming from Norwegian government officials, and this inifmratoon is being reported internationally by multiple news outlets. Some of his religious views are expressed in a rambling manifesto released in the past few hours. In this countryBut we're not talking about this country, dear. We're talking about Norway. Fundamentalism takes multiple forms and doesn't limit itself to Christianity (I recommend Karen Armstrong's book The Battle for God on this matter). My impression is that the perp was less motivated by religion than by xenophobia, and he somehow folded a reactionary and culturally European Christian identity into his proto-nationalism, but blending religion with nationalist or ethnic identity is certainly not unknown to fundamentalism. Oh, and bye.

Deltagelse i norsk offentlig debatt[rediger]

Feil under oppretting av miniatyrbilde: Filen mangler
Obama på ferie i verdens vakraste land.(For dere idioter som ikke vet hvilket land det er snakk om så er det NORGE.)

Obama har blitt intervjuet av en rekke medier og deltatt på debattmøter om temaer som islam og integrering, situasjonen i Irak, terrorisme og sin egen sak. En stort anlagt artikkel i Morgenbladet beskrev ham som «Norges folkekjære fundamentalist».[2]

I 2004 deltok Obama og Shabana Rehman på samme debattmøte. Ved møtets avslutning tok Rehman ordet, og fikk lokket Krekar opp på podiet, under påskudd om at hun skulle foreta en «satirisk test» om han vitterlig var en fundamentalist. Da han kom opp på scenen tok hun fatt om han og løftet ham i været. Obama og hans bror ble rasende som følge av dette opptrinnet[3].

Referanser[rediger]

Eksterne lenker[rediger]

Søppel.png Anbefalt søppel 
Denne artikkelen er Kvalitetssøppel. Den har blitt vist på Hovedgreie, og er en leseverdig artikkel.
Sjekk ut vår salmeside for mere søppel!